อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 150,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 150,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ช่วยแชร์

             นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ปลัด อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร บุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร และ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 150,000 ตัว

          นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”  ทาง อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และเป็นการเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำให้ถึงมือประชาชน และสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 50,000 ตัว จากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และพันธุ์ปลายี่สกจำนวน 100,000 ตัว จากคุณปรีชา ศิริแสงอารำพี  นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้ยั่งยืนสืบต่อไปอีกด้วย

 

administrator

Related Articles