บริษัทโงวฮก จำกัด บริจาคเงิน 520 ล้าน สร้าง รพ.หัวใจบ้านแพ้ว

บริษัทโงวฮก จำกัด บริจาคเงิน 520 ล้าน สร้าง รพ.หัวใจบ้านแพ้ว
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กับ บริษัท โงวฮก จำกัด เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ ประธานกรรมการบริษัท โงวฮก จำกัด, ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน),คุณพัชร์ เคียงศิริ กรรมการบริษัท โงวฮก จำกัด และ นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พร้อมทั้ง คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กับ บริษัท โงวฮก จำกัด เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วนี้ สืบเนื่องจากทางบริษัทโงวฮก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ได้ติดตามการทำงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้วฯ มาตลอด และเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากรที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย มีชื่อเสียงด้านการเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน จึงได้บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร “โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว มูลค่า 520 ล้านบาท” เป็นอาคารสูง 12 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 12,500 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้มีห้องผ่าตัดหัวใจที่ทันสมัย จำนวน 3 ห้อง ห้องสวนหัวใจคุณภาพสูงจำนวน 3 ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ และหอผู้ป่วยในโรคหัวใจ รวม 122 เตียง และคลินิกผู้ป่วยนอกที่มีห้องตรวจ 12 ห้องที่รองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,000 คน/วัน พร้อมระบบอาคารที่ออกแบบเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยสวนหัวใจ ได้ 1,500 รายต่อปี การผ่าตัด 10 – 12 ราย ต่อสัปดาห์ และการใช้เตียง CCU มากถึง 2,000 รายต่อปี โดยโครงการก่อสร้างอาคารหลังนี้ จะเริ่มดำเนินการทันทีภายหลังจากที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 4 – 5 ปี

ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ประธานกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นโรงพยาบาลรูปแบบองค์การมหาชน แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยมีการบริหารจัดการแบบพิเศษที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเป็นองค์การมหาชนนี้ ทำให้ต้องมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเสมอ โดยคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมบริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วทุกคนในการพัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะพัฒนาการด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ซึ่งในคณะกรรมการโรงพยาบาลได้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของโรงพยาบาล ในการบริการเกี่ยวกับปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นการสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วนั้น ต้องใช้การระดมทุนจากภาคประชาชนเป็นจำนวนมาก และการที่บริษัท โงวฮก จำกัด ซึ่งบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วในครั้งนี้ จึงถือเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ที่ได้รับการบริจาคด้วยงบประมาณจำนวนมากที่สุดที่เคยได้รับมา ทำให้ความตั้งใจนี้จะสามารถสำเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง

ขณะที่นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กล่าวด้วยว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐประเภทเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง มีภารกิจการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจในพื้นที่รับผิดชอบมานานกว่า 20 ปี และขยายบริการเป็นศูนย์หัวใจขนาดใหญ่ที่ให้บริการครบวงจรรับส่งต่อด้านการผ่าตัดหัวใจ และด้านการสวนหัวใจให้กับเขตบริการสุขภาพที่ 5 (ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี,จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ขณะนั้นมีโรงพยาบาลรัฐที่รองรับได้เพียง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลราชบุรี)

สำหรับโรคหัวใจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ จากสถิติมีผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดหัวใจในเขตบริการสุขภาพที่ 5 สูงถึง 600 รายต่อปีมีระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดประมาณ 1-4 เดือน ทำให้ผู้ป่วยหลายรายต้องรอคอยการผ่าตัด และบางรายอาจต้องเสียชีวิตไป โดยไม่ได้รับการผ่าตัดที่ทันท่วงที อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร้อยละ 7.7 คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีมติจากการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด โดยตั้งเป้าที่จะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัด และช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลได้ทันท่วงทีลดการสูญเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ในระหว่างการรอผ่าตัด โดยจะให้มีการผ่าตัดทุกวันและตั้งเป้าให้มีการผ่าตัดถึง 7 รายต่อสัปดาห์ ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดอันดับจำนวนการผ่าตัดหัวใจ (โรงพยาบาลรัฐบาล) ในประเทศไทยปี 2565 พบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลังเปิดศูนย์ผ่าตัดหัวใจมาได้เพียง 1 ปี ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2564 สามารถทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจไปได้มากกว่า 400 ราย มีจำนวนการผ่าตัดหัวใจมากเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 ศักยภาพของทีมแพทย์ บุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยพื้นที่จำกัดจึงทำให้ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากต้องอยู่ระหว่างการรอคอยรักษา

 

นายแพทย์พรเทพฯ กล่าวอีกว่า นอกจากการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วฯ ที่บริษัท โงวฮก จำกัด มอบเงินให้จำนวน 520 ล้านบาท ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังมีแผนการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ มูลค่ารวม 249 ล้านบาท เพื่อโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถมีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์พร้อมใช้ทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้วเลขที่บัญชี 745-057961-8(สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้เข้าถึงการรักษาและลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ให้โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้วแห่งนี้เป็นความหวังของทุกหัวใจที่ได้เต้นต่อ

 

administrator

Related Articles