สมุทรสาคร เขต 2 อ.กระทุ่มแบน นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง 

สมุทรสาคร เขต 2 อ.กระทุ่มแบน นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง 
ช่วยแชร์

สมุทรสาคร เขต 2 อ.กระทุ่มแบน นับคะแนนใหม่ 2 หน่วยเลือกตั้ง 

ตามที่ กกต.มีมติสั่งให้นับคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ใน 47 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ที่ต้องนับคะแนนใหม่ โดยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกระทุ่มแบน ทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง จำแนกเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 1 หน่วยเลือกตั้ง คือ  หน่วยเลือกตั้งที่  24 หมู่ที่ 5 เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน และ แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 1 หน่วยเลือกตั้ง คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน

โดยเมื่อเวลา 09.30.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ในฐานะประธานจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 และเป็นผู้ออกคำสั่งประกาศให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้งข้างต้น ณ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ก็ได้มอบหีบบัตรที่ต้องดำเนินการนับคะแนนใหม่ตามคำสั่งของ กกต. ให้แก่ เรือตรีนิติพัฒน์ ซื่อดี ประธานกรรมการนับคะแนน และคณะกรรมการนับคะแนนฯ ซึ่งหีบบัตรคะแนนทั้ง 2 หน่วยนั้น ได้ถูกเก็บรักษาและลงลายมือชื่อไว้เป็นที่เรียบร้อย ณ ที่ว่าการอำเภอกรทุ่มแบน ตั้งแต่การนับคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เสร็จสิ้นลง

จากนั้นในเวลา 10.00 น.ของวันเดียวกัน ก็ได้เริ่มนับคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของหน่วยเลือกตั้งที่  24 หมู่ที่ 5 เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน (เขตเลือกตั้งที่ 2) และ แบบบัญชีรายชื่อ ของหน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน (เขตเลือกตั้งที่ 2) โดยมี นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน,นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง  ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร,พ.ต.อ.วีรศักดิ์ กลั่นเกิด รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร,พ.ต.อ.เสรีฐกาญจน์ จันทร์ด้วง ผกก.สภ.กระทุ่มแบน,นายศิรโรจน์ ธนิกกุล ว่าที่ ส.ส.สมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 2,ผู้ตรวจการ กกต.จังหวัดสมุทรสาคร,ตัวแทนพรรคการเมือง และพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์

สำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่นั้น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก็แล้วเสร็จ  ซึ่งผลการนับคะแนนใหม่นี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน กับ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกัน แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนบางส่วน ซึ่งผลการนับคะแนนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ของหน่วยเลือกตั้งที่  24 หมู่ที่ 5 เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน (เขตเลือกตั้งที่ 2) พบว่า  หมายเลข 1 น.ส.ปัญฑารีย์ มั่งมี พรรคเพื่อไทย ได้ 12 คะแนน (เท่าเดิม) ,หมายเลข 2 นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ 126 คะแนน (เพิ่มขึ้น 1 คะแนน  จากเดิม 125 คะแนน) ,หมายเลข 3 นายบุญมี นิลถนอม พรรคเพื่อไทย ได้ 123 คะแนน (เท่าเดิม) , หมายเลข4 นายสุประเสริฐ ชาวบ้านเกาะ พรรคไทยสร้างไทย ได้ 5 คะแนน (เท่าเดิม) , หมายเลข 5 นายธนวัฒน์ ทองโต พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 8 คะแนน (เท่าเดิม) , หมายเลข 6 นายอรรถพล อัศวีนานนท์ พรรคไทยภัคดี ได้ 4 คะแนน (เท่าเดิม) , หมายเลข 7 นายรติพงษ์ ภู่มาลี พรรคภูมิใจไทย ได้ 1 คะแนน (เท่าเดิม) , หมายเลข 8 นายอานนท์ งามดอกไม้ พรรคเสรีรวมไทย ได้ 5 คะแนน (เท่าเดิม) , หมายเลข 9 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล พรรคก้าวไกล ได้ 335 คะแนน (เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จากเดิม 334 คะแนน) ,หมายเลข 10 นายชัยภัทร สุวรรณรัตน์ พรรคคลองไทย ได้ 1 คะแนน (เท่าเดิม) , บัตรดี 620 ใบ (เพิ่มขึ้น 1 ใบ จากเดิม 619 ใบ),บัตรเสีย 17 ใบ (ลดลง 2 ใบ จากเดิม 19 ใบ) และไม่เลือกผู้สมัครใด 11 ใบ (เพิ่มขึ้น 1 ใบ จากเดิม 10 ใบ) รวมยอดผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 648 คน

ส่วนผลการนับคะแนนใหม่แบบบัญชีรายชื่อ ของหน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน (เขตเลือกตั้งที่ 2) พบว่า จากการวินิจฉัยการกากบาทลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการนับคะแนนฯ ชุดนี้ พรรคที่มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนประกอบไปด้วย หมายเลข 1 พรรคใหม่ได้ 14 คะแนน จากเดิม 13 คะแนน,หมายเลข 12 พรรคไทยรวมไทยได้ 1 คะแนน จากเดิม 0 คะแนน,หมายเลข 29 พรรคเพื่อไทยได้ 181 คะแนน จากเดิม 180 คะแนน และ หมายเลข 31 พรรคก้าวไกลได้ 370 คะแนน จากเดิม 369 คะแนน ส่วนพรรคอื่นๆ ที่เหลือคะแนนคงเดิม รวมบัตรดี 780 ใบ จากเดิม 777 ใบ , บัตรเสีย 30 ใบ จากเดิม 32 ใบ, บัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด 7 ใบ จากเดิม 8 ใบ  รวมจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ทั้งหมด 817 ใบ ซึ่งตรงกับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 817 คน

นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง  ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร ชี้แจงว่า ภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในทั้ง 2 หน่วยเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอกระทุ่มแบน เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะรีบสรุปผลการนับคะแนนวันนี้เพื่อนำไปรวมกับผลคะแนนของหน่วยอื่น แล้วส่งให้ทาง กตต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป โดยในส่วนของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในเขต 1 กับ เขต 3 นั้น ก็ได้ส่งให้ กกต.กลางไปแล้ว ส่วนของเขต 2 คาดว่าจะส่งให้ กกต.กลางได้ภายในเที่ยงของวันพรุ่งนี้ (12 มิ.ย.) และ จะสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้พร้อมกันทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ส่วนการนับคะแนนใหม่วันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ กับ จำนวนคะแนนเสียงเลือกตั้งตรงกันเป็นที่เรียบร้อย

ด้านนายศิริโรจน์ ธนิกกุล ว่าที่ ส.ส.สมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่ได้เดินทางมาสังเกตการนับคะแนนด้วยก็บอกว่า ในส่วนตัวแล้วไม่ได้มีความกังวลใจ หรือมีข้อกังขาติดใจใดๆ เกี่ยวกับผลการนับคะแนนตั้งแต่วันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้ว ซึ่งการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วยวันนี้ ก็เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่ายนั่นเอง ส่วนผลการนับคะแนนใหม่นี้ก็ทำให้ตนเองก็ได้เพิ่มมา 1 คะแนน และพรรคก้าวไกลก็ได้เพิ่มมาอีก 1 คะแนนด้วย.

 

administrator

Related Articles