สสท.เปิดตัวหนังสือ “หนังสือเที่ยวเมืองสาครบุรี” โชว์มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์พื้นถิ่น หนุนศักยภาพของดี 3 อำเภอ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม

สสท.เปิดตัวหนังสือ “หนังสือเที่ยวเมืองสาครบุรี” โชว์มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์พื้นถิ่น หนุนศักยภาพของดี 3 อำเภอ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม
ช่วยแชร์

สสท.เปิดตัวหนังสือ “หนังสือเที่ยวเมืองสาครบุรี” โชว์มนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์พื้นถิ่น หนุนศักยภาพของดี 3 อำเภอ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคม

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 14 มิถุนายน 2566 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานเปิดตัว “หนังสือเที่ยวเมืองสาครบุรี” ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มหาชัย จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ร่วมด้วย ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง,นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร,นายอุดม ไกรวัตนุสสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร,นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายก ทน.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ผู้แสดงแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์ และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

 

ดร.กชนิภา อินทสุวรรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็กๆ อยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทยประกอบไปด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  อำเภอกระทุ่มแบน และ อำเภอบ้านแพ้ว ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณอ่าวตัว ก เขตพื้นที่อ่าวไทย มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาครยังประกอบไปด้วยพี่น้องสี่ชาติพันธุ์ คือ คนไทย คนไทยเชื้อสายจีน  ไทยรามัญ และไทยทรงดำ  จึงนับได้ว่าจังหวัด สมุทรสาครพรั่งพร้อมไปด้วยประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลาย มีเสน่ห์ของความเป็นอัตลักษณ์ถิ่นที่ชัดเจน ดังนั้นทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำหนังสือ “เที่ยวเมืองสาครบุรี” ขึ้น เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีความโดดเด่นในแต่ละอำเภอ โดยเชื่อมโยงทั้งสามอำเภอสามารถใช้ระยะเวลาแบบวันเดย์ทริป และนำเสนอจุดแข็งของจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป อีกทั้งยังเพื่อสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาเยือน ตลอดจนยังเพื่อเป็นการเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครให้ได้รู้โดยทั่วไป อาทิเช่น การจัดมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 130 คัน ที่ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครัวเรือนให้กับบุตรหลานได้พาผู้สูงอายุออกมาท่องเที่ยว และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง และยังกิจกรรมหนึ่งของสมาคมฯ ด้านการมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันอีกด้วย

ดร.กชนิภาฯ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการทำงานหนังสือ “เที่ยวเมืองสาครบุรี” ครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทำงานร่วมปีเศษ เพื่อให้สามารถเก็บภาพผลไม้และไม้ดอกในฤดูกาลตลอดทั้งปีของจังหวัดสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นสวนลำไย สวนมะพร้าว สวนอินทผลัม สวนกล้วยไม้ และสวนไม้ด่าง ผลิตผลทางการเกษตรล้วนคุณภาพดีด้วยอยู่ในพื้นที่ของเมือง สามน้ำ เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชีวิต และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีใหม่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ของแต่ละชาติพันธุ์ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นการสะท้อนภาพที่งดงามของจังหวัดสมุทรสาครอย่างรอบด้าน จึงเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โดยหนังสือเล่มนี้ได้จัดทำเป็นอีบุ๊คและมีการแสดงคิวอาร์โค้ดบอกพิกัดของสถานที่ถ่ายแบบแต่ละจุดท่องเที่ยว ที่ต้องมาเช็กอินในจังหวัดสมุทรสาคร

 

ด้านนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับ “หนังสือเที่ยวเมืองสาครบุรี” นอกจากจะสื่อเห็นถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว ยังได้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาครที่ต่างก็มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในครั้งนี้ และถือว่า “หนังสือเที่ยวเมืองสาคร” เล่มนี้ จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของ “เมืองรอง… มิรู้ลืม” เพื่อเข้าสู่แคมเปญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อดึงให้คนไทยกลับมาท่องเที่ยวในประเทศ แทนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังที่จะเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อคน ต่อทริปให้สูงขึ้น และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รู้จักจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ธุรกิจ โรงแรมที่พักและร้านอาหาร ตลอดจนถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วย

 

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานเปิดตัว “หนังสือเที่ยวเมืองสาครบุรี” ครั้งนี้ ก็มีทั้งการเดินแบบผ้าไทย จากผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์ การมอบหนังสือที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนจัดทำหนังสือฯ และเวทีเสวนาหัวข้อ “เจาะลึก 4 DNA สมุทรสาคร กับ ทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครปี 2567” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง  เจ้าของรายการทีวีอยู่สบาย  นายกองเอกอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร และ ว่าที่ ส.ส.จังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 คน

administrator

Related Articles