สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพใหญ่ จัดแข่งขันแฮนด์บอลฯ ชิงถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพใหญ่ จัดแข่งขันแฮนด์บอลฯ ชิงถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
ช่วยแชร์

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพใหญ่ จัดแข่งขันแฮนด์บอลฯ ชิงถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า  ด้วยสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขัน กีฬาแฮนด์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร และศูนย์การค้า เซ็นทรัล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านการกีฬาดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน และยังได้ฝึกความมีน้ำใจนักกีฬา ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ขณะที่นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมต่อคณะกรรมการ จัดการแข่งขัน พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวให้โอวาทและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคนทุกทีมที่เดินทางมาแข่งขัน อีกทั้งยังได้กล่าวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ นับเป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถด้านกีฬา รวมทั้งได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน ตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนาตนเองไปสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้น สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

สำหรับการแข่งขันกีฬา แฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2566 ณ   มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร และ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles