ทน.อ้อมน้อย ร่วมกับชาวพุทธ 28 ชุมชน จัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม

ทน.อ้อมน้อย ร่วมกับชาวพุทธ 28 ชุมชน จัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เทศบาลนครอ้อมน้อย โดยการนำของนายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรของเทศบาลฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งก็มีประชาชนจาก 28 ชุมชน ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น โดยในโอกาสนี้นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ได้จัดให้มีการประกวดการตกแต่งต้นเทียนและรถแห่จากทั้ง 28 ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักในการร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ และเห็นความสำคัญประเพณีแห่เทียนพรรษา และยังเป็นการแสดงออกถึงความรู้รักสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันทำงานของชาวบ้านในแต่ละชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นทักษะการทำงานเป็นทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศของขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 ของเทศบาลนครอ้อมน้อย ก็เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยปีนี้เริ่มจากรถแห่เทียนพรรษาของเทศบาลนครอ้อมน้อย ที่มีการประดับตกแต่งอย่างประณีตสวยงามบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ตามด้วยรถแห่เทียนพรรษาจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 28 ชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนนั้นก็มีการตกแต่งรถแห่และต้นเทียนพรรษามาอย่างสวยงามไม่แพ้กัน และ ที่จะขาดไม่ได้ในขบวนแห่ซึ่งนับเป็นสีสันความสดใสก็คือ บรรดานางฟ้าขารำทั้งชายและหญิง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งวัยรุ่นและคนชรา ที่งานนี้เรียกได้ว่าขนพลังกันมาเต็มที่ เต้นกันไปไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ตั้งแต่หน้าเทศบาลฯ ไปตามถนนเพชรเกษมเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร จนถึงวัดอ้อมน้อย แล้วยังต่อไปที่วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงอีกด้วย โดยต่างคนต่างก็รู้สึกสนุกสนานและมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญนี้

 นายบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย  บอกว่า กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา  ของเทศบาลนครอ้อมน้อยนี้ ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ยกเว้นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในปีนี้ก็มีความตั้งใจที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ และสวยงามมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ จากนั้นจึงเป็นการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดอ้อมน้อย และ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย พร้อมกันนี้ยังได้มีการถวายต้นผ้าป่า และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งปีนี้ทางเทศบาลฯ ได้ทุ่มเทให้กับการจัดงานนี้เป็นอย่างมาก เพราะต้องการให้ขบวนแห่เทียนพรรษาของเทศบาลนครอ้อมน้อย ที่ร่วมกับประชาชนในชุมชนทั้ง 28 ชุมชนนั้น มีความยิ่งใหญ่สวยงาม พร้อมกับเป็นที่ประทับใจทั้งของคนที่มาร่วมในกิจกรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลอ้อมน้อยรวมถึงผู้ที่พบเห็นตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ฯ ผ่านไป ได้ทราบถึงการจัดงานประเพณีดังกล่าว อีกทั้งยังเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธศาสนิกชนในการร่วมกันสืบสานประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยตลอดไป

สำหรับเทียนพรรษา เป็นสิ่งของสำคัญอย่างหนึ่งในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้มีการถวายเทียนพรรษามาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณกาล โดยเริ่มจากการนำเอาเทียนเล่มเล็ก ๆ หลาย ๆ เล่ม มามัดรวมกันเป็นลำต้นขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายกับต้นกล้วย หรือลำต้นไม้ไผ่ มีขนาดสูงประมาณ 1 เมตร ถึง 1 เมตรครึ่ง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “ต้นเทียน” จนกระทั่งได้มีวิวัฒนาการการทำเทียนพรรษาด้วยวิธี “หล่อ” เทียนเป็นแท่งสูงขนาดใหญ่ และมีการแกะสลักลวดลายหรือติดพิมพ์ลวดลายให้มีความสวยงาม โดยลวดลายที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลายดอกไม้ไทย ลายสัตว์ในเทพนิยาย หรือลายเกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งมีความอ้อนช้อยสละสลวย ใช้เทคนิคการแกะสลักที่เป็นภูมิปัญญาของช่างแต่ละท้องถิ่น ประเทศไทยการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญ โดยมีความเชื่อว่า จะทำให้เกิดปัญญา มีความเจริญรุ่งเรือง มากด้วยมวลมิตรบริวาร เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน และเมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

administrator

Related Articles