มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ มอบทุนการศึกษานักเรียน228ทุนมูลค่าเกือบ 3แสนบาท

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ มอบทุนการศึกษานักเรียน228ทุนมูลค่าเกือบ 3แสนบาท
ช่วยแชร์

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ มอบทุนการศึกษานักเรียน228ทุนมูลค่าเกือบ 3แสนบาท

เมื่อเวลา 10.0น.ของวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ที่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ ถ.พระราม 2 กม.17 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่  ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจาก 19 โรงเรียน โดยมีนายประเสริฐ – นางวีรนุช ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่,นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร,นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร , คณะกรรมการของมูลนิธิฯ และผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมคณะครูนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร และ จากสมาคมจีนในไทย เข้าร่วม

นายประเสริฐ ชุมชูศักดิ์ศรี ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่  เปิดเผยว่า ด้วยทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรเอกชนอื่น ๆ ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10 โรงเรียนๆ ละ 12 ทุน รวม 120 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท และ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จากสมาคมจีนในไทย อีก 9 โรงเรียนๆ ละ 12 ทุน รวม 108 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท รวมทั้งหมด 19 โรงเรียน 228 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 285,000 บาท ทั้งนี้นอกจากจะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว ยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนยังเพื่อเผยแพร่ความสามารถของนักเขียนร้อยตระกูลแซ่ รวมถึงการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติจีนให้แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนพู่กันจีนร้อยตระกูลแซ่ อีกด้วย.

administrator

Related Articles