บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ อปท. และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ตำบลบางกระเจ้า จัดกิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงหอย เนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ อปท. และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ตำบลบางกระเจ้า จัดกิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงหอย เนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก
ช่วยแชร์

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จับมือ อปท. และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเล ตำบลบางกระเจ้า จัดกิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงหอย เนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 26 กันยายน 2566 นายภัคศุก จรูญศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิด“กิจกรรมส่งมอบลานเพาะเลี้ยงพันธุ์หอยและสัตว์ทะเล ตำบลบางกระเจ้า” ในโครงการ “พี.เอส.พี. รักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566  ณ บริเวณริมชายฝั่งทะเล ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยบริษัทพี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จํากัด (มหาชน) ภายใต้การนำของนางอุไรลักษณ์ ครองพาณิชย์ ผู้บริหารบริษัทฯ ,นายกีรติ เต็มศิริพงศ์ ส่วนกลยุทธองค์กร และบุคลากรของบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน , นางศิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม นายก อบต.บางกระเจ้า,ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ อดีต ส.ส.สมุทรสาคร ในฐานะที่ปรึกษากลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า ,เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ , สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร และ เกษตรกรกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวนมาก โดยในโอกาสนี้ก็ได้มีการมอบไม้รวกและไม้ไผ่ให้แก่นางอภิญญา แหวนทองคำ ประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงหอยทะเลบางกระเจ้าและสมาชิก เพื่อนำไปแบ่งปันกันใช้ในการประกอบอาชีพฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยทะเล

นายกีรติ เต็มศิริพงศ์ ส่วนกลยุทธองค์กร บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ตามที่บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา  ดังนั้นจึงได้มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงหอยทะเล ตำบลบางกระเจ้า และจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อหลายๆชีวิตในโลกใบนี้ ประกอบกับกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้จัดขึ้นเนื่องใน “วันอนุรักษ์ทะเลโลก”  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ของตนเองให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน,เพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกิดการสร้างจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป พนักงานรวมถึงกลุ่มลูกค้าบริษัทในเครือได้อย่างดี เป็นมรดกให้กับคนรุ่นต่อไป และเพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนำไปสู่การสื่อสารต่อสาธารณะอย่างแท้จริงและอย่างต่อเนื่อง.

administrator

Related Articles