วัดใหญ่บ้านบ่อ จัดพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ จัดสร้างถวายโดยบริษัทสุรีย์อินเตอร์ฟูดส์ และพร้าวหอม เพื่อสนับสนุนหารายได้ร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่

วัดใหญ่บ้านบ่อ จัดพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ จัดสร้างถวายโดยบริษัทสุรีย์อินเตอร์ฟูดส์ และพร้าวหอม เพื่อสนับสนุนหารายได้ร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่
ช่วยแชร์

วัดใหญ่บ้านบ่อ จัดพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณ จัดสร้างถวายโดยบริษัทสุรีย์อินเตอร์ฟูดส์ และพร้าวหอม เพื่อสนับสนุนหารายได้ร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่

 

 

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.ของวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่วัดใหญ่บ้านบ่อ ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พระสมุห์ประสงค์ ญาณธีโร เจ้าอาวาสวัดใหญ่บ้านบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีบวงสรวงและเบิกเนตร ท้าวเวสสุวรรณสององค์ และร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ โดยมีพระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง ) จ.สมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณปราณี เกตุศิริ และครอบครัว บริษัทสุรีย์อินเตอร์ฟูดส์ และพร้าวหอม ซึ่งเป็นผู้จัดสร้างท้าวเวสสุวรรณทั้งสององค์ ถวายแก่วัดใหญ่บ้านบ่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในโอกาสนี้ยังมีครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินครูเพลงชื่อดังเข้าร่วมในพิธีด้วย ตลอดจนคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ และ พุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมาก

สำหรับผู้ที่ทำพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณนั้น องค์แรกเป็นท้าวเวสสุวรรณปางเทวดา ได้นิมนต์พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นผู้ทำการเบิกเนตร พร้อมกับ เจิมกระบองและคล้องพวงมาลัย เบิกฤกษ์มงคล ส่วนท้าวเวสสุวรรณปางอสุรา (ยักษ์) นิมนต์พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร เป็นผู้ทำการเบิกเนตร พร้อมกับ เจิมกระบองและคล้องพวงมาลัย ก่อนที่จะให้ครูสลา คุณวุฒิ กับ  ครอบครัวของคุณปราณี เกตุศิริ บริษัทสุรีย์อินเตอร์ฟูดส์ และพร้าวหอม เป็นตัวแทนศิษยานุศิษย์ฯ ขึ้นคล้องพวงมาลัยลำดับถัดมา

สำหรับท้าวเวสสุวรรณ ปางเทวดา และ ปางอสุรา ทั้ง 2 องค์นี้ ผู้จัดสร้างถวายแก่วัดใหญ่บ้านบ่อคือ  คุณปราณี เกตุศิริ และครอบครัว บริษัทสุรีย์อินเตอร์ฟูดส์ และพร้าวหอม มูลค่าการจัดสร้างรวม 600,000 บาท อีกทั้งยังมี ค่ากดเข็ม  ค่าทำฐานวางทั้งสององค์ พร้อมปูกระเบื้องสองฐานรอบๆ บริเวณกราบไหว้สักการะอีก 600,000 กว่าบาท รวมทั้งหมดกว่า 1,200,000 บาท โดยแต่ละองค์มีความสูง  7 เมตร 50 เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบขอพรหลวงพ่อป่าเลไลยก์ ส่วนรายได้จากการร่วมทำบุญนั้น ยังเพื่อนำมาใช้สนับสนุนในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดใหญ่บ้านบ่อ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในสมุทรสาคร อายุราว 300 ปี ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังเพื่อร่วมกันทำนุบำรุงศาสนสถานที่สำคัญภายในวัด รวมถึงยังเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักวัดใหญ่บ้านบ่อมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคล เสริมอำนาจบารมี บันดาลโชคลาภ ความร่ำรวย ทำมาค้าขายขึ้น เงินทองไหลมาเทมา ตามความเชื่อที่ว่า หากต้องเสริมมลคลชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ต้องมายังวัดใหญ่บ้านบ่อ “บ่อเงินบ่อทอง” ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles