ทน.สมุทรสาคร จับมือ ททท.สมุทรสงคราม ชวนร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ”  อิ่มบุญ หนุนการท่องเที่ยว

ทน.สมุทรสาคร จับมือ ททท.สมุทรสงคราม ชวนร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ”  อิ่มบุญ หนุนการท่องเที่ยว
ช่วยแชร์

ทน.สมุทรสาคร จับมือ ททท.สมุทรสงคราม ชวนร่วมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ”  อิ่มบุญ หนุนการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 10.29 น.ของวันที่ 04 ตุลาคม 2566 ที่โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายนัธทวัฒน์ โพธิ์เขียว ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายอรรถพล วรรณกิจ ผอ.ททท.แห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นายชวลิต วัฒนชัย ประธานโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เภสัชกรหญิงอรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ นายปัญญเดช จันทร์ศิริยานันท์ ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารเจ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2566 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 24 ตุลาคม 2566 ณ ศาลเจ้า 9 แห่งในพื้นที่ตำบลมหาชัย และ ตำบลท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

สำหรับการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครสมุทรสาคร ททท.แห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ศาลเจ้า 9 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งภาครัฐ และเอกชน สื่อมวลชน และชุมชน 32 แห่ง ในเขตเทศบาลฯ  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และดำเนินการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ เทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ,เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โดยการควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารในงานเทศกาล ประชาชนได้บริโภคอาหารเจที่อร่อย สะอาดปลอดภัย และไม่ป่วยด้วยโรคที่ เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ตลอดจนยังเพื่อแนะนำศาสนสถาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครอีกด้วย

ขณะที่กิจกรรมภายในพิธีเปิดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2566 จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 10.29 น. ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีการผัดหมี่ 9 เซียน มหามงคล 9 กระทะ แจกให้ผู้เข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาล ตามเส้นทางบุญหนุนมงคลชีวิต นักท่องเที่ยวสามารถรับหนังสือพาสปอร์ตท่องเที่ยวได้ที่ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง คือ ฝั่งตำบลมหาชัย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก,โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร และ ศาลเจ้าปุนเถ้ากงคลองมหาชัย กับ ฝั่งตำบลท่าฉลอม อีก 5 แห่ง  ได้แก่ ศาลเจ้าโรงเจเช็งเฮียงตั้ว, ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๊วยเนี้ย, ศาลเจ้าพ่อกวนอู, ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม และพระโพธิสัตว์กวนอิ่มท่าฉลอม  ซึ่งเมื่อเข้าสักการะศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง พร้อมประทับตราในพาสปอร์ต ครบทั้งหมด ก็จะได้รับเหรียญมงคล 8 เหลี่ยม 12 นักกษัตริย์ นำกลับไปบูชา

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดจำหน่ายอาหารเจ สะอาด ปลอดภัย จากชมรมร้านจำหน่ายอาหารเจ กว่า 80 ร้าน ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร การจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจ การตรวจแนะนำ ตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารทุกวันตลอดงาน และการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้น เป็นต้น.

administrator

Related Articles