โรตารีกระทุ่มแบน จับมือ ทต.แครราย จัด มอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ปีที่ 7

โรตารีกระทุ่มแบน จับมือ ทต.แครราย จัด มอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ปีที่ 7
ช่วยแชร์

โรตารีกระทุ่มแบน จับมือ ทต.แครราย จัด มอบแว่นสายตายาวแก่ผู้สูงอายุ ปีที่ 7

 

เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2566 ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลแคราย ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทางสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ได้ร่วมกับ เทศบาลตำบลแคราย จัดโครงการ “โรตารีมอบแว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุปีที่ 7” โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายวีระชัย ใจดี นายกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน นายสมบูรณ์ สุขผล นายกเทศมนตรีตำบลแคราย  คณะกรรมการบริหารจากสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน    คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาของเทศบาลตำบลแคราย ตลอดจนมวลมิตรโรทาเรียน  ได้มาร่วมกันมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแคราย ที่เดินทางมาเข้ารับบริการกันเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดมอบขนม ข้าวสาร ข้าวกล่อง และน้ำดื่มให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

สำหรับโครงการแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุของสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน  เกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพดวงตาของผู้สูงอายุ ของอดีตนายกพนมชัย โชติกะสุภา และสมาชิกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบนทุกท่าน ที่ได้อนุมัติกิจกรรมนี้ขึ้นมา จนขณะนี้ได้ดำเนินมาถึงเป็นปีที่ 7 เหตุเพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น และมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะทำกิจกรรมใดๆ ในชีวิตประจำวันก็ต้องอาศัยการมองเห็นจากดวงตาทั้งสิ้น หากดวงตาของบุคคลใดมีปัญหาก็ย่อมส่งผลให้การดำรงชีวิตนั้นประสบกับอุปสรรคเช่นกัน การมองเห็นไม่ชัดเจน ถือว่าเป็นปัญหาด้านสายตาด้านหนึ่งที่ควรแก้ไข จึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพดวงตาอย่างสม่ำเสมอ เมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกาย เสื่อมลง ดังนั้นเพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือแว่นสายตายาวผู้สูงอายุไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร และต่างภาคทั่วประเทศ ทางสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน จึงได้ดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับแว่นสายตายาวเพื่อใช้ในการอ่านหนังสือ เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้สูงอายุในการรับรู้ข่าวสาร และหาความรู้ให้แก่ตนเอง และผู้สูงอายุสามารถใช้ ประจำวันได้อย่างปกติ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ก็ได้กล่าวเสริมด้วยว่า โครงการ “โรตารีมอบแว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุปีที่ 7” นี้ นับเป็นโครงการที่สามารถนำไปเชื่อมโยงกับโครงการ คนกระทุ่มแบนไม่ทอดทิ้งใคร โดย พชอ.กระทุ่มแบน ที่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้  ซึ่งภายหลังจากนี้หากผู้สูงอายุท่านใดที่มีปัญหาทางด้านสายตายาว และยังไม่ได้รับแว่นสายตาจากโรตารีนั้น ทาง พชอ.ของอำเภอกระทุ่มแบน ก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือมอบแว่นสายตายาวให้ เพื่อให้ทุคน เป็นการสร้างโอกาสทางการอ่านหนังสือและดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ผู้สูงอายุ โดยทางผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับแว่นสายตายาวได้ที่กลุ่มงาน พชอ.กระทุ่มแบน หรือแจ้งมายังนายอำเภอ หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ทาง พชอ.ดำเนินการมอบแว่นสายตาเพื่อผู้สูงอายุทุกคนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่

administrator

Related Articles