อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาครจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธาน สภา อบจ.สมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย นายอภิชาต โพธิถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ รองนายก อบจ.สมุทรสาคร,ปลัด อบจ.,สมาชิกสภา,ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ของ อบจ.สมุทรสาครร่วมกิจกรรม โดยก่อนที่ทุกคนจะได้ลงมือปลูกป่าชายเลนนั้น ต่างได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการปลูกและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงลงพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นโกงกางจำนวน 300 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเป็นแนวป้องกันคลื่นลมทะเลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมนี้ทาง อบจ.สมุทรสาครจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ปีที่ 1 หรือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตปีที่ 7 ของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญของปวงชนชาวไทยในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น พระราชดำริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงเป็นเสาหลักและศูนย์รวมจิตใจของปวงชน สร้างความความสามัคคี ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาและบำรุงป่าไม้จำนวนมาก และมีตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าชายเลนที่เป็นรูปธรรม บทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้

administrator

Related Articles