กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (พระรามที่ 2) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี –ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตั้งแต่ กม. 11+960 ถึง กม.20+295 รวมระยะทาง 8.3 กม.และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82) ช่วง กม. 20+ 295 ถึง กม. 36+645 รวมระยะทาง 16.4 กม. ดังนี้

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (พระรามที่ 2) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี –ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตั้งแต่ กม. 11+960 ถึง กม.20+295 รวมระยะทาง 8.3 กม.และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82) ช่วง กม. 20+ 295 ถึง กม. 36+645 รวมระยะทาง 16.4 กม. ดังนี้
ช่วยแชร์

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (พระรามที่ 2) เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี –ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตั้งแต่ กม. 11+960 ถึง กม.20+295 รวมระยะทาง 8.3 กม.และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว (m82) ช่วง กม. 20+ 295 ถึง กม. 36+645 รวมระยะทาง 16.4 กม. ดังนี้

 

  1. ปิดการจราจรช่องทางหลัก เบี่ยงใช้ทางคู่ขนาน ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
  2. เบี่ยงการจราจรช่องขวาสุดบนเส้นทางหลัก ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป จนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง โดยในระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และตำรวจทางหลวง อำนวยความสะดวกการจราจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป หากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทาง โปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว โทร.063-192-1586

administrator

Related Articles