รพ.มหาชัย จัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในผู้สูงวัย 50 ปีขึ้นไป

รพ.มหาชัย จัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในผู้สูงวัย 50 ปีขึ้นไป
ช่วยแชร์

รพ.มหาชัย จัดโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในผู้สูงวัย 50 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่30 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ “กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” ให้แก่ผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร,นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการ

นพ.นพพร อนุกูลการกุศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหาร เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลมหาชัย สโมสรโรตารีสมุทรสาคร และสโมสรโรตารีอีชอนประเทศเกาหลี ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชน คณะพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัด หน่วยงานราชการ และสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคมะเร็งที่มีสาเหตุการตายเป็นอันดับที่ 3 ของโรคมะเร็งในประเทศไทย และเป็นโรคมะเร็งที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอันดับที่ 2 ของมะเร็งทั้งหมด ดังนั้นทางโรงพยาบาลมหาชัย และ สโมสรโรตารีสมุทรสาคร ซึ่งมีอุดมการณ์และความตระหนักร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพประชาชน จึงได้ร่วมกัน ริเริ่มโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และความสำคัญของการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่,เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

administrator

Related Articles