คณะศิษยานุศิษย์วัดเกตุมดีศรีวราราม ร่วมทอดกฐินสามัคคี ได้ยอดบุญกว่า 72 ล้าน สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ตึก 5 ชั้น

คณะศิษยานุศิษย์วัดเกตุมดีศรีวราราม ร่วมทอดกฐินสามัคคี ได้ยอดบุญกว่า 72 ล้าน สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ตึก 5 ชั้น
ช่วยแชร์

คณะศิษยานุศิษย์วัดเกตุมดีศรีวราราม ร่วมทอดกฐินสามัคคี ได้ยอดบุญกว่า 72 ล้าน สมทบทุนสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ตึก 5 ชั้น

เมื่อเวลา13.00 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม เป็นประธานสงฆ์ ในการนี้ก็มีศิษยานุศิษย์จำนวนมาก มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ โดยมียอดเงินสมทบทุนร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,521,697 บาท

พระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม กล่าวว่า พิธีทอดกฐินสามัคคีที่ทางวัดจัดขึ้นนี้ เป็นไปตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา มีอานิสงส์ทั้งต่อพระภิกษุและพุทธศาสนิกชน ในปีหนึ่ง ๆ จะกำหนดให้มีพิธีทอดกฐินในช่วง 1 เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว พระภิกษุที่จะรับกฐินได้ต้องจำพรรษาในวัดตลอด 3 เดือน และมีจำนวนอย่างน้อย 5 รูป ซึ่งพิธีทอดกฐินสามัคคีของวัดเกตุมดีศรีวรารามในปีนี้ ทางพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลจำนวนมากได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนสร้างองค์พระพุทธเจ้านอน ขนาด 109.39 เมตร ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ อีกทั้งยังเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวัดเกตุมดีศรีวราม เข้าตึกผู้ป่วยใน 5 ชั้น และ บูรณะศาสนสถานให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เหมาะต่อการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนสืบไป.

administrator

Related Articles