นายกเล็กเมืองกระทุ่มแบน เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ริมแม่น้ำท่าจีน

นายกเล็กเมืองกระทุ่มแบน เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ริมแม่น้ำท่าจีน
ช่วยแชร์

นายกเล็กเมืองกระทุ่มแบน เชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง ริมแม่น้ำท่าจีน

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้เปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ว่าการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่อให้เด็ก เยาวชนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เช่น ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน สโมสรไลออนส์กระทุ่มแบน คณะกรรมการวัดดอนไก่ดี คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และห้างร้านในส่วนของภาคเอกชนในพื้นที่ โดยในปีนี้ทางเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดดอนไก่ดี

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ คือ การประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 4 – 6 ปี และรุ่นอายุ 7 – 9 ปี ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน 24 คน แบ่งเป็น รุ่นอายุ 4 – 6 ปี จำนวน 12 คน และรุ่นอายุ 7 – 9 ปี จำนวน 12 คน โดยมีเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย และมีรางวัลขวัญใจ “ชาวกระทุ่มแบน” โดยมีเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์กระทุ่มแบน,การแสดงความสามารถของนักเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น การแสดงโขน การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงรำประกอบเพลง เป็นต้น,การแสดงเต้นบาสโลบของชมรมสตรีจิตอาสาเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน,จุดถ่ายรูปใหญ่ 2 จุด ได้แก่ ซุ้มโคมยี่เป็ง และกระทงโฟมยักษ์ อีกทั้งยังมีการลอยกระทงสายสร้างความสวยงามในแม่น้ำท่าจีน อีกด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ด้วยกัน

 

administrator

Related Articles