รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเยี่ยมชมและบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมแผน กรณีเรือน้ำมันเกิดระเบิดไฟลุกไหม้มีผู้ได้บาดเจ็บและน้ำมันเตารั่วไหลลงแม่น้ำท่าจีน 

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเยี่ยมชมและบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมแผน กรณีเรือน้ำมันเกิดระเบิดไฟลุกไหม้มีผู้ได้บาดเจ็บและน้ำมันเตารั่วไหลลงแม่น้ำท่าจีน 
ช่วยแชร์

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเยี่ยมชมและบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมแผน กรณีเรือน้ำมันเกิดระเบิดไฟลุกไหม้มีผู้ได้บาดเจ็บและน้ำมันเตารั่วไหลลงแม่น้ำท่าจีน 

เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2566เวลา 10.00 น. ที่บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) PSP คลัง 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เยี่ยมชมและบัญชาการเหตุการณ์การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง กรณีเรือน้ำมันเกิดระเบิดไฟลุกไหม้ มีผู้ได้บาดเจ็บ และน้ำมันเตารั่วไหลลงแม่น้ำท่าจีน  โดยมีร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร นาวาเอกนที ศรีบูรณ์ รองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร  นายปรีชา เพชรเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ  เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ผู้บริหารบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอเมืองฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise)

สำหรับ ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้จำลองสถานการณ์ กรณีเรือน้ำมันเกิดระเบิดไฟลุกไหม้ มีผู้ได้บาดเจ็บ และน้ำมันเตารั่วไหลลงแม่น้ำท่าจีน  โดยเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาจำนวน 2 ล้านลิตร เข้าเทียบท่าเทียบเรือ 3A บริษัท PSP เพื่อสูบถ่ายน้ำมัน แต่ระบบไฟฟ้าของกว้านขัดข้อง เกิดประกายไฟ ทำให้มีการระเบิดเกิดไฟลุกไหม้ภายในห้องเก็บของบริเวณหัวเรือ ที่มีสีและทินเนอร์ รวมอยู่ด้วย เป็นเหตุให้มีลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 12 คน ในที่นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 2 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงมีถานการณ์แทรกซ้อนน้ำมันเตาปริมาณ 6,000 ลิตร ไหลลงแม่น้ำท่าจีน  บริษัท PSP จึงขอยกระดับตามแผนของบริษัท เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บที่อยู่บนเรือ และจัดการน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมบูรณาการในการจัดการสาธารณภัย โดยมีรองอธิบดีกรมเจ้าท่าและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ร่วมกับการดำเนินการตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ เพื่อควบคุมสถานการณ์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และจัดเก็บคราบน้ำมันที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเพื่อลดความเสียหายที่จะส่งผลกระทบ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด จนสถานการณ์ได้ยุติลง  ซึ่งหลังจากนี้จะตรวจสอบและติดตามดผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม และสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ต่อไป เป็นเสร็จสิ้นก็ซ้อมแผน

ซึ่งการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว  ได้มีการบูรณาการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ร่วมกับการดำเนินการแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ในการดำเนินการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ บูรณาการการให้ความช่วยเหลือ ให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด .

administrator

Related Articles