ศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ 66 ปี พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

ศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ 66 ปี พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

ศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ 66 ปี พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ทางคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงมุทิตาสักการะ พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และมอบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล เนื่องในวันครบรอบอายุวัฒนมงคล 66 ปี พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยภายในพิธีแสดงมุทิตาสักการะนั้น ก็มีทั้งพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ ตลอดจนบรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านเจ้าคณะจังหวัดและนักเรียน มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะกันอย่างต่อเนื่อง จากนั้นพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเงินกับเหรียญหลวงพ่อโตให้แก่เด็กๆ ทุกคนที่ผู้ปกครองพามาทำบุญที่วัดหลักสี่ฯ ก่อนที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  7 แห่ง 100 ทุนๆ ละ 600 บาท ระดับมัธยมศึกษา 14 แห่ง 60 ทุน ๆละ1,000 บาท และ ระดับประถมกับมัธยมศึกษา 113 แห่ง 339 ทุนๆ ละ1,000 บาท รวมทั้งสิ้น 399 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 459,000 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดมอบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล 11 แห่ง เป็นเงินจำนวน 146,000 บาท จำแนกเป็น   โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 20,000 บาท,โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 20,000 บาท,โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 20,000 บาท,โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 20,000 บาท,โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 10,000 บาท,สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 20,000 บาท,สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 10,000 บาท,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงูเห่า 10,000 บาท,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองห้อง 10,000 บาท,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิพัฒน์สาครธรรม 3,000 บาท และ ชมรมผู้สูงอายุพิพัฒน์สาครธรรม 3,000 บาท

ขณะที่ในส่วนของพิธีเจริญพระพุทธมนต์นั้น มีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย พลเอกณพล บุญทับ อดีตรองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้มีการจัดมอบพัดยศกับประกาศจากมหาเถระสมาคมแต่งตั้งฐานันดรศักดิ์แก่พระภิกษุสงฆ์อีก 5 รูป โดยมีพระพรหมดิลก ที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดสามพระยา(วรวิหาร) เป็นผู้มอบ

สำหรับประวัติโดยย่อของท่านเจ้าคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มีนามเดิมว่า ดิเรก นามสกุล ปิติทานันท์ เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2500 ปัจจุบันอายุ 66 ปี  พรรษา 46 วิทยฐานะ นักธรรมเอก พุทธศาสตรบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) อุปสมบทเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2521 ณ พัทธสีมาวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีพระครูพิพัฒน์สาครธรรม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปัญญาสาครธรรม วัดโรงเข้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์  และพระครูสังฆรักษ์ชุ่ม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ด้านการปกครอง ปี 2526 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ปี 2528 เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และเป็นพระกรรมวาจาจารย์, ปี 2537 เป็นรองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร, ปี 2539 เป็นพระอุปัชฌาย์, ปี 2542 เป็นเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร, ปี 2552 เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว, ปี 2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร, ปี 2565 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles