ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงสวนลำไยพวงทองบ้านแพ้ว สินค้า GI จังหวัดสมุทรสาครประเดิมตัดช่อแรกเป็นสัญลักษณ์พร้อมออกขายสู่ตลาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงสวนลำไยพวงทองบ้านแพ้ว สินค้า GI จังหวัดสมุทรสาครประเดิมตัดช่อแรกเป็นสัญลักษณ์พร้อมออกขายสู่ตลาด
ช่วยแชร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงสวนลำไยพวงทองบ้านแพ้ว สินค้า GI จังหวัดสมุทรสาครประเดิมตัดช่อแรกเป็นสัญลักษณ์พร้อมออกขายสู่ตลาด

เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2566 นายพล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว นายอเนก ชื่นอารมณ์ เกษครจังหวัดสมุทรสาครและคณะ ได้เดินทางไปตัดลำไยพวงทองพวงแรกของฤดูกาล ที่สวนลำไยพวงทองของนายไพรัช  เทียนทอง  บนเนื้อที่ 14 ไร่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสวนดังกล่าวได้รับรองมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ปี 2561 และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ลำไยพวงทองบ้านแพ้วเมื่อปี 2

เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่า ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว สินค้า GI จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมออกขายสู่ตลาดให้พี่น้องประชาชนได้ลิ้มลองทาน  ซึ่งลำไยพวงทองบ้านแพ้ว มีสโลแกน  “เนื้อแน่น น้ำนิด ติดก้าน หวานกรอบ” ซึ่งมีจุดเด่นที่มี รสชาติหวานกรอบ เมล็ดเล็ก เนื้อหนาแห้งไม่แฉะ เนื้อใสจนเห็นเมล็ด ผิวเปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน สำหรับเหตุผลที่ทำไมถึงลำไยพวงทองบ้านแพ้วถึงหวานนั้น ก็เพราะจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองดิน 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ซึ่งดินลักษณะนี้เป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์ จะมีโพรแทสเซียมสูง  ทำให้ผลไม้มีรสชาติหวาน แตกต่างจากลำไยที่อื่น กินแล้วไม่เจ็บคอ ไม่ร้อนไน ซึ่งข้อนี้เองที่ทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้า GI  ของจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ จังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำไยพวงทอง 510 ครัวเรือน ในพื้นที่กว่า 4,500 ไร่  ในแต่ละปีจะมีผลผลิตลำไยประมาณกว่า 6,000 ตัน มีการกระจายผลผลิตส่งไปขายในจังหวัด 15% และส่งขายนอกจังหวัด 85% ส่วนของราคาแม่ค้าคนกลางเป็นผู้กำหนด ในปัจจุบันราคาหน้าสวนจะอยู่ที่ 50 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ซึ่งช่วงเวลาการออกผลผลิตจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน ผลผลิตมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม หรือช่วงวันตรุษจีน  โดยกระบวนการคือ มกราคมเกษตรกรจะตกแต่งกิ่ง มิถุนายนออกเริ่มออก และเดือนธันวาคมจะเก็บผลผลิต  ทั้งนี้  หากประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยว สนใจเดินทางมาศึกษาเรียนรู้ มาเที่ยวชมสวน  หรือจะมาซื้อกิ่งพันธุ์  ก็สามารถมาที่สวนคุณลุงไพรัช  เทียนทอง ได้โดยติดต่อได้ที่เบอร์มือถือ 091-0910929 อีกด้วย.

administrator

Related Articles