ทำบุญครบรอบ “12 ปี SK Park”ห้องสมุดมีชีวิต

ทำบุญครบรอบ “12 ปี SK Park”ห้องสมุดมีชีวิต
ช่วยแชร์

ทำบุญครบรอบ “12 ปี SK Park”ห้องสมุดมีชีวิต

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่อุทยานการเรียนสมุทรสาคร ( SK Park) ได้มีการจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหาร สังฆทาน และ เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแก่ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) พร้อมด้วย พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และพระสังฆาธิการ รวม 9 รูป  เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี แห่งการก่อตั้ง SK Park  โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายก อบจ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ อบจ.สมุทรสาคร (อดีตรอง ผวจ.สมุทรสาคร) นายชิงชัย บุญประคอง ปลัด อบจ.สมุทรสาคร รองนายก อบจ.สมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ( SK Park) ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร เป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต”  ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในสมัยที่นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นนายก อบจ.สมุทรสาคร  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนองนโยบายด้านการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้น  มีการแบ่งโซนให้บริการค้นคว้าหาความรู้ผ่านหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย รวมทั้งเกมสร้างสรรค์ และโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กที่จัดฉายภาพยนตร์ การ์ตูน และผลงานความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชน

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร( SK Park)  เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี  พ.ศ.2549 โดย อบจ.สมุทรสาคร ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) กรุงเทพฯ มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น  มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,900 ตร.ม. โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา.

administrator

Related Articles