นายก อบจ.สมุทรสาคร ติดตามการขุดลอกคลอง เพื่อบรรเทาปัญหาการทำเกษตรกรรม

นายก อบจ.สมุทรสาคร ติดตามการขุดลอกคลอง เพื่อบรรเทาปัญหาการทำเกษตรกรรม
ช่วยแชร์

นายก อบจ.สมุทรสาคร ติดตามการขุดลอกคลอง เพื่อบรรเทาปัญหาการทำเกษตรกรรม

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร และผู้นำพื้นที่ ได้ร่วมกันตรวจติดตามการขุดลอกคูคลองโดยรถแบ็คโฮและเรือขุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่การทำเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกผักกะเฉด และกล้วยไม้ โดยพื้นที่แรกคือ ที่บริเวณคลองยายหนูระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 – 3 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตลอดคลองนี้ มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผักกะเฉดอยู่กว่า 30 แปลง ปัญหาที่พบจากลำคลองตื้นเขินคือ น้ำในคลองบางช่วงเกิดการเน่าเสีย มีลักษณะเป็นสีแดงอิฐ เมื่อผันน้ำเข้าสู่ในร่องสวน ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ไม่งอกงามของผักกะเฉด อีกทั้งยัง  ทำให้ส่วนที่เรียกว่านมผักกะเฉดนั้นเป็นสีแดงดำตามไปด้วย แต่ทั้งนี้เมื่อมีการขุดลอกคูคลอง เก็บวัชพืชจำพวกผักตบชวา สาหร่าย และหญ้าน้ำออกแล้วนั้น จะทำให้น้ำในคลองไหลสะดวก มีความสะอาดมากขึ้น ส่งผลทำให้ผักกะเฉดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เจริญเติบโตได้ผลดีมากยิ่งขึ้น

จากนั้นได้เดินทางไปที่คลองหลิวตันหมู่ที่ 12 ต.บางยาง อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งเป็นคลองสาขาที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน คลองสายนี้มีผลต่อการทำเกษตรกรรมประเภทกล้วยไม้เป็นหลัก ซึ่งคลองสายนี้มีการขุดลอกไปบ้างแล้วบางส่วน ยังคงเหลือที่ต้องมีการขุดลอกคลองอีกฝากฝั่งหนึ่งของถนน เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้นตลอดทั้งสาย โดยทั้งนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็สามารถขุดลอกคลองได้แล้วเสร็จ

สุดท้ายนายก อบจ.สมุทรสาคร และรองนายกฯ ยังได้ติดตามการปรับสภาพพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณสำหรับการนำเครื่องจักรกลของ อบจ.สมุทรสาคร ลงมาทำงานในแต่ละพื้นที่นั้น เป็นการร้องขอมาจากหน่วยงานในแต่ละแห่งที่ขอใช้เครื่องจักรกลของ อบจ.สมุทรสาคร โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ว่าจะต้องส่งเครื่องจักรกลประเภทใดเข้ามาทำงานตามความเหมาะสม และการทำงานก็ต้องให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ชาวบ้านหรือผู้นำในพื้นที่ร้องขอมา เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้เบาบางลงหรือหมดไป ซึ่งการตรวจติดตามงานนอกจากจะทำให้ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการทำงานแล้ว ยังทำให้ได้รับทราบปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติมจากชาวบ้านหรือผู้นำชุมชน ผู้นำพื้นที่ และยังเป็นการให้กำลังแก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย.

administrator

Related Articles