อบจ.สมุทรสาคร เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากฯ และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี

อบจ.สมุทรสาคร เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากฯ และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาคร เปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากฯ และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี

เมื่อเวลาประมาณ 09.09 น.ของวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ที่วัดหนองนกไข่ ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พระครูสาครคุณาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางยาง เจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่ เป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วย นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร,ดร.ภูวกฤษ รุ่งทิวากรกิจ นายก อบต.หนองนกไข่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการวัด และพี่น้องประชาชนในตำบลหนองนกไข่ เข้าร่วมจำนวนมาก ในการนี้ทุกคนยังได้ร่วมกันปล่อยปลายี่สกจำนวน 40,000 ตัว ลงในคลองหนองนกไข่ เพื่อร่วมกันรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำ และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำในลำคลองอีกด้วย

นายอุดม ไกรวัตสุสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักและ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และการบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้งยังเป็นการ ร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่ประชาชน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีอันดีงาม ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม

สำหรับการสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัด เพื่อถวายในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตรงกับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีนั้น ทาง ชาวบ้านในตำบลหนองนกไข่และผู้ศรัทธา จะได้มาช่วยกันกวนข้าวเหนียวปีละกว่า  500 กิโลกรัม  แล้วนำมาช่วยกันห่อเป็นข้าวต้มมัดเพื่อใช้ในพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้น ครั้นพอพิธีฯ เสร็จสิ้นลงแล้วข้าวต้มมัดก็จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคน ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นยาที่ใครได้ทานก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

ส่วนที่มาของประเพณีที่น่าสนใจนี้ เกิดจากพระอาจารย์ปัญญาพโล ภิกขุ หรือพระครูสาคร ปัญญาคุณ หรือหลวงพ่อคับ อดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดหนองนกไข่  ที่สร้างจากนิมิต ขณะเจริญวิปัสสนาว่าพระเจ้าตากสินมหาราช เคยเสด็จผ่านหนองน้ำแห่งนี้ ให้สร้างรูปพระองค์ไว้ที่นี่ จะมาช่วยสร้างวัด หลวงพ่อคับได้จัดพิธีบวงสรวงด้วยไข่ต้ม ข้าวต้มมัดและผลไม้ และปวารณาว่า “หากท่านเสด็จมาจริง ให้หมดหนี้สินในการสร้างวัด และโบสถ์(จตุรมุข แบบประยุกต์มียอดปราสาท) ภายในหนึ่งปี จะสร้างรูปพระองค์ท่านเหมือนและเท่ากับที่วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ เป็นอนุสรณ์ที่รำลึกและสักการะไว้ที่วัดหนองนกไข่” ตั้งแต่ พ.ศ.2523 เป็นต้นมา ชาวบ้านตำบลหนองนกไข่และใกล้เคียง รวมทั้งผู้มาทำบุญที่วัด ก็นำข้าวต้มมัดและไข่ต้มมาถวายเป็นประจำเมื่อมากราบสักการะและขอพร เมื่อได้ทุกสิ่งตามปรารถนา การห่อข้าวต้มมัดจึงเป็นประเพณีถึงปัจจุบัน ชาวตำบลและวัดหนองนกไข่ จึงจัดให้มีพิธีบวงสรวงและถวายพานพุ่มดอกไม้ที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี

administrator

Related Articles