ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร หารือกับ นายก อบจ. สนธิความร่วมมือสนองนโยบาย บิ๊กโจ๊ก ติดตั้งกล้อง CCTV เส้นทางสายรอง ป้องปรามอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยด้านการจราจร

ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร หารือกับ นายก อบจ. สนธิความร่วมมือสนองนโยบาย  บิ๊กโจ๊ก ติดตั้งกล้อง CCTV เส้นทางสายรอง ป้องปรามอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยด้านการจราจร
ช่วยแชร์

ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร หารือกับ นายก อบจ. สนธิความร่วมมือสนองนโยบาย

บิ๊กโจ๊ก ติดตั้งกล้อง CCTV เส้นทางสายรอง ป้องปรามอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยด้านการจราจร

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 19 มกราคม 2567 พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าหารือกับ นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้อง CCTV บนเส้นทางสายรอง ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในครั้งนี้เป็นการหารือเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ได้สั่งการให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง ออกแบบและจัดทำข้อมูลพื้นที่ความเสี่ยงด้านการจราจรบนถนนสายรอง อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมถนนสายรองทุกพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น และเมื่อเกิดแล้วมักจะติดตามตัวผู้กระทำความผิดได้ยากกว่าถนนสายหลัก เพราะไม่มีกล้อง CCTV ติดไว้บนท้องถนน ดังนั้นหากมีกล้อง CCTV ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ก็จะส่งผลให้การทำงานด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตลอดจนยังช่วยให้ฝ่ายผู้เสียหาย ได้รับการดูแลรักษา และเยียวยาจากผู้ก่อเหตุ นอกจากนี้จะเป็นการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและป้องกันอาชญากรรมได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้เบื้องต้นทางด้านของนายก อบจ.สมุทรสาคร ก็เห็นชอบกับนโยบายการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (ถนนสายรอง) และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความปลอดภัยทางด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเป็นไปภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบที่ทาง อบจ.สมุทรสาคร สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหลังจากนี้ก็พร้อมที่จะหารือร่วมกับทางตำรวจฯ ผู้รับผิดชอบงานต่อไป

ขณะที่ทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร ก็บอกว่า การเข้าพบหารือกับ นายก อบจ.สมุทรสาคร ในครั้งนี้ เป็นขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านการสร้างความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายจราจร หลังจากนี้ก็จะต้องไปจัดทำข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และสถานที่ๆ จะใช้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการปฏิบัติงาน จากนั้นจึงจะมีการหารืออย่างเป็นทางการกับ นายก อบจ.สมุทรสาคร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ การทำ MOU เพื่อสร้างความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

administrator

Related Articles