รมว.วธ.เปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567” เพื่อผลักดันสู่การเป็นซอฟเพาว์เวอร์

รมว.วธ.เปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567” เพื่อผลักดันสู่การเป็นซอฟเพาว์เวอร์
ช่วยแชร์

รมว.วธ.เปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567” เพื่อผลักดันสู่การเป็นซอฟเพาว์เวอร์

เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่7 ก.พ.67 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567” ณ ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ และนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน โดยได้กำหนดจัดงานไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร มีความรัก ความภาคภูมิใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “ตรุษจีน” จังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้บรรลุตามเป้าหมาย  เพื่อยกระดับงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย – จีน “ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567” ให้เป็นเทศกาลประเพณีในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟู เศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับประชาชน ด้วยการนำ Soft Power ในพื้นที่มาสร้างคุณค่า มูลค่าและความเข้มแข็งให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ภาพลักษณ์และเกียรติภูมิไทย อย่างยั่งยืนสืบไป

ส่วนกิจกรรมภายในงานก็ประกอบด้วยการแสดงแสง สี เสียง สืบสานตำนานมังกร และ 100 แซ่พันธุ์มังกรสาครบุรี นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติเรื่องเล่าความเชื่อ ประเพณีตรุษจีนในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 3 อำเภอ ขบวนแห่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย การแสดงเรือประดับไฟ การประกวดเชิดสิงโต การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของเยาวชน การแสดงอุปรากรจีน และ ศิลปินที่มีชื่อเสียง บูธสินค้าทางวัฒนธรรม บูธสาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ของดีของเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ของฝากคุณภาพสากล ตลอดจนอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร มากกว่า 50 ร้านค้า และที่พิเศษในการจัดงานนอกจากการไหว้ขอพรเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ในคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในคืนเดียวกันยังจะมีการผัดหมี่มงคลกระทะยักษ์ ลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรมช้อปลุ้นโชค กิจกรรมสอยดาวต้นไม้มงคลในทุกวัน

สำหรับคำว่า  “เล่ง เกีย ฉู่ ” แปลว่า “บ้านลูกมังกร” ซึ่งสภาพภูมิศาสตร์จะเห็นสภาพโค้งของลำน้ำเป็นรูปมังกร โดยในอดีตบ้านเรือนส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่ผสมผสานทั้งไทยและจีน ซึ่งยังคงหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน รวมทั้งเทศกาลประเพณี และศาลเจ้าที่มีในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก ส่วนการจัดพิธีไหว้เทพเจ้า “ไฉ่ซิงเอี๊ย”  เทพเจ้าของจีนนั้น เป็นตามความเชื่อที่ว่า เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย จะช่วยประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภ ความร่ำรวย สุขภาพ ความรักสามัคคีปรองดองกันในครอบครัว ชาวจีนจะกราบไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นองค์แรก ๆ ในตรุษจีน เพราะถือว่าเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ศักราชใหม่

 

administrator

Related Articles