“ดร.อัจฉรีย์” บอสสาว บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง นั่งเก้าอี้ประธานหญิงคนแรกของ สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มุ่งมั่นผลักดัน Young FTI ปลุกสายเลือดคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมสะอาด

“ดร.อัจฉรีย์” บอสสาว บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง นั่งเก้าอี้ประธานหญิงคนแรกของ สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มุ่งมั่นผลักดัน Young FTI ปลุกสายเลือดคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมสะอาด
ช่วยแชร์

“ดร.อัจฉรีย์” บอสสาว บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง นั่งเก้าอี้ประธานหญิงคนแรกของ สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มุ่งมั่นผลักดัน Young FTI ปลุกสายเลือดคนรุ่นใหม่ สร้างธุรกิจอุตสาหกรรมสะอาด

เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมร้านอาหารครัวข้าวหอม ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี2565 – 2567 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2567 – 2569  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังประชุมของคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษา และผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตรของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับการประชุมในครั้งมีวาระที่แจ้งและหารือต่อที่ประชุมฯ อาทิเช่น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ทิศทางและแนวโน้มการเชื่อมสัมพันธภาพทางด้านการค้ากับต่างประเทศเพื่อผลักดันธุรกิจของสถานประกอบการในกลุ่มสภาอุตสาหกรรมทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น การรายงานผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีบริหารที่ผ่านมาของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนการรายงาน บัญชีรายรับ – รายจ่าย ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

จากนั้นเป็นวาระสำคัญคือ การเลือกตั้งประธานสภาฯ (คนใหม่) และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2567 – 2569 แทน ดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาฯ ที่ครบวาระลงแล้วหลังจากดำรงตำแหน่งมา 2 สมัยติดต่อกัน โดยมี ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์  ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานดำเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดเดิม  ส่วนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่นั้น คณะกรรมการฯ ได้มีการเสนอชื่อ ดร.อัจฉรีย์  งามพร้อมสกุล ประธานกรรมการบริหาร บจก.โอ.เอ็ม.แคน แอนด์พริ้นติ้ง ให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2567-2569 ซึ่งก็ได้รับการเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ได้นั่งเก้าอี้เป็นประธานผู้หญิงคนแรกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

ดร.อัจฉรีย์  งามพร้อมสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร วาระปี 2567 – 2569 เปิดใจว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้ตนขึ้นมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่ ซึ่งตนก็จะตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุด และจะร่วมคิด ร่วมทำ กับทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนงานและพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนได้มอบความไว้วางใจให้ตนเป็นผู้นำของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ขณะที่เรื่องแรกที่ตั้งใจว่าจะต้องทำให้สำเร็จหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วคือ การผลักดันให้เกิดการรวมตัวและสร้างสายเลือดคนรุ่นใหม่ให้ก้าวสู่การเป็น “Young FTI สมุทรสาคร” เชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่า กับ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ทำงานร่วมกัน และส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่น โดยยึดหลักการที่สำคัญคือ การสร้างอุตสาหกรรมสะอาด และใส่ใจสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

จากนั้นภายหลังที่การประชุมเสร็จสิ้นลง ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่  HAPPY NEW YEAR 2024   เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของครอบครัว “FTI หรือ สอท.สมุทรสาร” ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

administrator

Related Articles