ผวจ.สมุทรสาคร นำประชาชนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพฯ

ผวจ.สมุทรสาคร นำประชาชนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพฯ
ช่วยแชร์

ผวจ.สมุทรสาคร นำประชาชนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อกรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากทุกภาค ร่วมกิจกรรมน้อมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้น ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดขบวนเดินรวมพลังปกป้องกรมสมเด็จพระเทพฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและปกป้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นภายในลานสาครบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ขึ้นถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แล้วกล่าวบังคมทูลถวายราชสดุดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนที่จะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จนกระทั่งเมื่อสิ้นสุดเสียงเพลง ก็เป็นการเปล่งวาจา “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วพื้นที่บริเวณลานสาครบุรี

ส่วนบรรยากาศนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกนันสวมใส่เสื้อสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระชนมวารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

administrator

Related Articles