ส.จ.ประสิทธิ์ พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านท่าทราย จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบงบ อบจ.สมุทรสาคร สร้างอาคารหลังคาโค้งมูลค่า 4.49 ล้านบาท เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษานอกห้องเรีย

ส.จ.ประสิทธิ์ พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านท่าทราย จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบงบ อบจ.สมุทรสาคร สร้างอาคารหลังคาโค้งมูลค่า 4.49 ล้านบาท เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษานอกห้องเรีย
ช่วยแชร์

ส.จ.ประสิทธิ์ พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านท่าทราย จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบงบ อบจ.สมุทรสาคร สร้างอาคารหลังคาโค้งมูลค่า 4.49 ล้านบาท เพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษานอกห้องเรียน

 เมื่อเวลา 09.09 น.ของวันที่ 3 มีนาคม 2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าทราย (พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) หมู่ที่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิก อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยเอกวีรธนา นรากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นางสาวพัชรีพร เที่ยงสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทรายฯ นายอุดม กันม่วง อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.สมุทรสาคร นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายก อบต.ท่าทราย นายทนงศักดิ์ งามกาละ นายก อบต.ชัยมงคล รองนายก อบจ.สมุทรสาคร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าทราย ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มีใจบุญใจกุศล ที่ได้ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯ ในครั้งนี้ โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดป่าท่าทราย เป็นผู้พิจารณาองค์ผ้าป่าและรับไว้ตามพิธีกรรม ก่อนส่งมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยระเบียบข้อบังคับที่ออกมาใหม่นั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จะอุดหนุนงบฯ ให้แก่สถานศึกษานอกสังกัดได้ ก็ต่อเมื่อทางสถานศึกษาต้องมีเงินสบทบ 25 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณการจัดสร้างที่ตั้งไว้ ดังนั้นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังคาโค้ง) โรงเรียนบ้านท่าทรายฯ แห่งนี้ ที่ต้องใช้งบในการก่อสร้างกว่า 4 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นต้องให้สถานศึกษามีเงินสบทบอยู่ที่ราว 1.2 ล้านบาท ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงจะอุดหนุนงบประมาณให้ได้ ซึ่งเมื่อทางโรงเรียนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและได้เงินสบทบ 25 เปอร์เซ็นต์ตามที่ตั้งเป้าไว้แล้ว ต่อไปก็เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทรสาคร ที่จะอุดหนุนงบประมาณในส่วนที่เหลือ

ด้านนายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิก อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดเผยว่า สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านท่าทราย (พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) ที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังคาโค้ง) ทำให้นักเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ใช้สำหรับการเรียน เป็นสถานที่อบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ร่วมกันในการเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน และเพื่อใช้เป็นลานกีฬาของนักเรียนในโรงเรียน โดยลักษณะของอาคารหลังคาโค้งแห่งนี้ จะมีขนาด 20×30 เมตร ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง 4,499,000 บาท ซึ่งได้รับงบอุดหนุนจากทาง อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 3,374,000 บาท ดังนั้นทางสถานศึกษาฯ จะต้องมีเงินสบทบประมาณ 1,125,000 บาท จึงได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเบื้องต้นได้ยอดผ้าป่าอยู่ที่ 1,419,232 บาท โดยในส่วนที่เหลือจากการสมทบเพื่อดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์(หลังคาโค้ง) แล้วนั้น ทางโรงเรียนก็จะนำไปใช้เพื่อการยกพื้นสนามกีฬาต่อไป.

 

 

 

 

administrator

Related Articles