นอภ.บ้านแพ้ว ชวนเที่ยวงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ในงานปิดทองขอพรหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

นอภ.บ้านแพ้ว ชวนเที่ยวงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ในงานปิดทองขอพรหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ช่วยแชร์

นอภ.บ้านแพ้ว ชวนเที่ยวงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ในงานปิดทองขอพรหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พระมงคลพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้ให้ความเมตตาคุณร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2567 ในงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประจำปี 2567 โดยมี นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว และ นางสายเพชร จังกาจิตต์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชน ผู้มีเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เข้าร่วมงาน

นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวว่า ด้วยอำเภอบ้านแพ้ว มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก โดยมีคลองดำเนินสะดวกเป็นสายน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะกับการทำเกษตรกรรม สมกับคำที่ว่า “ลานเกษตร” เป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร และของประเทศ และจากลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ดังกล่าว ก็ส่งผลทำให้อำเภอบ้านแพ้ว มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคหลายชนิด อาทิเช่น มะพร้าวน้ำหอม องุ่น ชมพู่ ฝรั่ง มะม่วง มะนาว ลำไย กล้วยไม้ และการทำน้ำตาลจากมะพร้าว สินค้าโอทอปแปรรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสลิดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ฉะนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอบ้านแพ้ว และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของอำเภอให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ทางส่วนราชการและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้วขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับการจัดงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2567 ในงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประจำปี 2567 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 ณ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยกิจกรรมทีสำคัญ ประกอบไปด้วย การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแต่ละตำบล เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,การประกวดผลไม้ อาทิเช่น มะพร้าวน้ำหอม ลำไย,มะม่วง, มะนาว, ฝรั่ง และชมพู่  และประกวดกล้วยไม้กระถางสวยงาม,การประกวดส้มตำลีลา โดยในส้มตำต้องมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของอำเภอบ้านแพ้วอยู่ด้วย เช่น ปลาสลิด กุ้ง มะพร้าว ลำไย และกล้วยไม้ เป็นต้น,การประกวด “รับประทานอาหารแปรรูป จากพืชผลทางการเกษตรและประมง”,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “บ้านแพ้วเสียงทอง” ปีที่ 3 ,การประกวด “ธิดาเกษตร บ้านแพ้ว” ซึ่งมีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 อายุ 5 – 9 ปี,รุ่นที่ 2 อายุ 10 – 15 ปี และ รุ่นที่ 3 อายุ 16 – 25 ปี นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลไม้ – พันธุ์ไม้ ผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในราคาถูก เช่น มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ทั้งมะม่วงอกร่องบ้านแพ้ว ที่มีลักษณะพิเศษ หอม หวล นวล /มะม่วงจิ๋มละมุน / มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ / มะม่วงยักษ์ / มะม่วงลูกผสมทองทิพย์ / ลำไย GI ,การจำหน่ายสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของอำเภอบ้านแพ้ว และสินค้าธงฟ้าจากกระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย

นายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวทิ้งท้าย ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเกษตรกร พร้อมกับ อิ่มบุญ อิ่มใจ และชม ชิม ช็อป ของดีผลไม้เด่นอำเภอบ้านแพ้วด้วยกัน ณ งานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ในงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน 2567 ณ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

administrator

Related Articles