ปชส.สมุทรสาครติวเข้มสื่อมวลชน “ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามสมัยคนวัยดิจิทัล” เพื่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ

ปชส.สมุทรสาครติวเข้มสื่อมวลชน “ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามสมัยคนวัยดิจิทัล” เพื่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ
ช่วยแชร์

ปชส.สมุทรสาครติวเข้มสื่อมวลชน “ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามสมัยคนวัยดิจิทัล” เพื่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ

วันที่15 มีนาคม256ึ7 ที่ห้องประชุมท่าเรือภัตตาคาร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  นายวรณัฎฐ์ หนูรอต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามสมัยคนวัยดิจิทัล” ภายใต้โครงการการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร  นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร  นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ที่ปรึกษาสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร สื่อโทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  สื่อออนไลน์  และอป.มช เข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ

ด้านนายวรณัฎฐ์ หนูรอต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สื่อมวลชนมีความสำคัญในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  การทำงานของภาครัฐสู่พี่น้องประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้  และรับความทุกข์ร้องจากประชาชนมาสู่ภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน สื่อมวลชนจึงเสมือนโซ่ข้อกลาง เชื่อมความสัมพันธ์ คอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้สมบูรณ์ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อความเป็นดีอยู่ดี และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามสมัยคนวัยดิจิทัล” ภายใต้โครงการการบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นการบรรยายให้ความรู้การใช้ภาษา และฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา  โดยมีนายบุญมา ศรีหมาด ผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลเทพทอง ประจำปี 2565 และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 มาเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดการอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยแบบไม่ตกยุคสมัย เพื่อให้สื่อมวลชนของจังหวัดสมุทรสาครนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพของตนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  อีกด้วย.

administrator

Related Articles