วันท้องถิ่นไทย รองปลัด มท. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ครบรอบ 119 ปีสุขาภิบาลท่าฉลอมและ “วันท้องถิ่นไทย”

วันท้องถิ่นไทย รองปลัด มท. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ครบรอบ 119 ปีสุขาภิบาลท่าฉลอมและ “วันท้องถิ่นไทย”
ช่วยแชร์

วันท้องถิ่นไทย รองปลัด มท. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ ครบรอบ 119 ปีสุขาภิบาลท่าฉลอมและ “วันท้องถิ่นไทย”

เมื่อวันที่18 มีนาคม 2567ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) พระอารามหลวง ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 119 ปี “วันท้องถิ่นไทย” (งานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม) ประจำปี 2567 โดยมีนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะครู นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

โดยนายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ ได้ขึ้นวางพวงมาลัย วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย รากฐานสำคัญของการปกครองประเทศในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 119 ปี

จากนั้น นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อ่านสารจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาถึงพี่น้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2657 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็น ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในระดับท้อถิ่น  นับจากปี พ.ศ. 2448 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 119 ปี ที่การปกครองท้องถิ่นไทย ได้มีการพัฒนาการมาโดยลำดับ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบรวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และในปี 2567 ขอให้ อปท. มีความ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที เข้าใจความเป็นไปของโลก เข้าใจความต้องการของพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน และทำงานเชิงรุก ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแนวคิดสมัยใหม่ เข้ากับการบริการ และการบริหารงาน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน ต่อจากนั้น เป็นพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

สำหรับ  บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ในเวลา 07.00 น. ประชาชนชาวตำบลท่าฉลอมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และมีการเดินแห่เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 24 ขบวน โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาคร คณะครู นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และประชาชนจาก 6 ชุมชนในตำบลท่าฉลอม อาทิ ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 5 ขบวนเลิกทาส  ขบวนวิถีชีวิต ที่สวยงามและสมพระเกียรติ อีกด้วย

 

administrator

Related Articles