อบจ.สมุทรสาครจัดโครงการ สูงวัย  ใจแซ่บ

อบจ.สมุทรสาครจัดโครงการ สูงวัย  ใจแซ่บ
ช่วยแชร์

อบจ.สมุทรสาครจัดโครงการ สูงวัย  ใจแซ่บ 

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในชื่อกิจกรรม สูงวัย ใจแซ่บ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร นายบัญชา ฤทธิศาสตร์ นายก ทม.คลองมะเดื่อ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ นายชิงชัย บุญประคอง ปลัด อบจ.สมุทรสาคร และ อาจารย์ ดร. สามารถ สว่างแจ้ง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมทีมวิทยากร ที่ได้มาให้ความรู้ไปพร้อมกับการทำกิจกรรมให้แก่ผู้สูงวัยจำนวน 120 คน ได้สนุกได้ออกกำลังกาย รับความบันเทิง เป็นการส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและใจไปพร้อมๆ กับรับฟังบรรยายในหัวข้อ การป้องกันอุบัติเทตุสำหรับผู้สูงอายุ

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพร่างกาย จิตใจให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในชื่อกิจกรรม สูงวัย ใจแซ่บ นี้ได้จัดขึ้น เนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โรคที่พบในผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมาจากการเจ็บป่วยสะสมตั้งแต่วัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน แต่ไม่ได้รับการรักษาหรือการดูแลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องอยู่ตามลำพัง ขาดครอบครัวเข้ามาช่วยดูแล ทำให้ต้องได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมฯ นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้สูงอายุเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพร่างกาย พัฒนาจิตใจให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนแนะนำผู้อื่นได้อย่างถูกต้องต่อไป

administrator

Related Articles