ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  รางวัลที่ 1 เลข 23651  เลขท้าย 3 ตัว 970

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร   รางวัลที่ 1 เลข 23651  เลขท้าย 3 ตัว 970
ช่วยแชร์

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  รางวัลที่ 1 เลข 23651  เลขท้าย 3 ตัว 970

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่29 มีนาคม 2567 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อหารายได้นำมาเป็นทุนในการดำเนินภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและสภากาชาดไทยให้เป็นที่รู้จักของประชาชน โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนางณัฐณิชา หนูรอต รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมนางสุภาภรณ์ ตันทกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ ภริยา นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

สลากกาชาดการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2567  มีการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล จำนวน 50,000 ฉบับๆ ละ 100 บาท มีทั้งหมด 86 รางวัล ซึ่งผลการออกสลากกาชาดการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รางวัลที่ 1 รางวัล รถยนต์ TOYOTA YARIS 5 ประตู จำนวน 1 รางวัล ได้แก่เลข  23651, รางวัลที่  2 เป็นรถจักยานยนต์ Honda wave110i จำนวน 5 รางวัล ได้แก่เลข 31782, 11254, 46502, 10164, 19069 รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่เลข 19802, 47925, 11233, 18163, 44246 รางวัลที่ 4 ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 8.2 คิว จำนวน 5 รางวัล ได้แก่เลข 31714, 10420, 35308, 24992, 46916  และรางวัลที่ 5 จักรยานแม่บ้าน จำนวน 20 รางวัล ได้แก่เลข 09911, 02960, 06665, 46564, 48316, 12471, 22903, 21786, 47985, 02688, 23673, 47954, 16662, 11166, 17479, 35844, 37571, 01931, 23940, 42915 และเลขท้าย 3 ตัว เป็นพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 50 รางวัล ได้แก่เลข 970

ทั้งนี้ สามารถตรวจรางวัลสลากกาชาดการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2567 ได้ทาง www.samutsakhon.go.th หรือโทร. 034-426803, 084-7284276, 063-9038963 ผู้ถูกรางวัลให้นำสลากฉบับจริงพร้อมบัตรประชาชน มารับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะนำรางวัลไปใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป.

 

 

administrator

Related Articles