ส่งตัว19พนักงานพบสารแคดเมียม เข้าสู่การบำบัดรักษา ด้าน สสจ.เผย 9 เม.ย.นี้รุกตรวจชุมชนรอบโรงงาน

ส่งตัว19พนักงานพบสารแคดเมียม เข้าสู่การบำบัดรักษา ด้าน สสจ.เผย 9 เม.ย.นี้รุกตรวจชุมชนรอบโรงงาน
ช่วยแชร์

ส่งตัว19พนักงานพบสารแคดเมียม เข้าสู่การบำบัดรักษา ด้าน สสจ.เผย 9 เม.ย.นี้รุกตรวจชุมชนรอบโรงงาน

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 8 เมษายน 2567 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมด้วย นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร,นายแพทย์ ศุภฤทธิ์  เฮงคราวิทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี  ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร คณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ประชุมร่วมกันที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อวางมาตรการและแนวทางการรักษาผู้ที่ได้รับสารแคดเมียม จากบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด โดยเบื้องต้นจากการตรวจปัสสาวะของพนักงานภายในโรงงาน 11 คน  จากจำนวนทั้งหมด 19 คน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 พบสารแคดเมียมในร่างกายทั้ง 11 คน แต่เป็นผู้ที่มีสารในร่างกายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 8 คน ส่วนที่เหลืออีก 8 คน อยู่ระหว่างการนำตัวเข้ามาตรวจหาสารแคดเมียมเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ยังได้มีการวางแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจเชิงรุกให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบโรงงานฯ และ ปฏิบัติการตรวจหาสารแคดเมียมในร่างกายของพนักงานบริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ที่มีการตรวจพบกากแร่แคดเมียมในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดเช่นเดียวกัน  โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุด

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับผลการเก็บตัวอย่างหาสารแคดเมียมในปัสสาวะของพนักงานโรงงานแห่งแรก จำนวน 11 คน  พบมีสารแคดเมียมทุกคน แต่ที่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานมี จำนวน 8 คน โดยทั้งหมดไม่มีอาการผิดปกติ จึงได้ประสานพนักงานโรงงานทั้งหมดทั้งที่ตรวจแล้วและยังไม่ได้ตรวจรวม 19 คน ให้มาเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดเพื่อยืนยันผล ก่อนนำเข้าสู่การวิเคราะห์และประเมินแนวทางหรือวิธีการรักษาในโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยผู้เชี่ยวชาญต่อไป

สำหรับกระบวนการดูแลรักษาในเบื้องต้น  จะต้องตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจเช็คอวัยวะต่างๆ ของร่างกายก่อน เช่น ปอด ไต  ตับ กระเพาะอาหาร ระบบการหายใจ  จากนั้นก็จะประเมินร่างกาย พร้อมนำข้อมูลปริมาณสารแคดเมียมที่ตรวจพบว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด มาวิเคราะห์แล้วจึงทำการรักษา ซึ่งหากมีสารแคดเมียมในร่างกายที่ไม่สูงเกินไป ระบบร่างกายจะสามารถขับถ่ายออกมาเองโดยธรรมชาติแต่ทั้งนี้ต้องมีการคัดแยกกลุ่มคนเหล่านี้ออกมาจากพื้นที่เดิม ส่วนผู้ที่พบสารแคดเมียมสูงจนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ หรือ ร่างกายไม่สามารถขับออกมาได้ทันนั้น อาจจะต้องมีการให้ยาขับสาร ซึ่งทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้เตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนโรค ลงพื้นที่ให้บริการตรวจหาสารแคดเมียมในร่างกายแก่ประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบโรงงาน(แห่งแรก) ในวันที่ 9 เมษายนนี้ ซึ่งนอกจากจะเพื่อเป็นการตรวจสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนแล้ว ยังเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงของประชาชนภายนอกโรงงานที่มีโอกาสอาจจะได้รับสารแคดเมียมอีกด้วย ส่วนโรงงานแห่งที่ 2 ที่มีการตรวจพบการกักเก็บกากแร่แคดเมียม เช่นเดียวกันนั้น ก็จะลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวทางเดียวกับโรงงานแห่งแรก ขณะที่ภาพรวมทางด้านความเสี่ยงของประชาชนโดยรอบขณะนี้ พบว่า  ผู้ที่ได้รับสารแคดเมียมคือผู้ที่อยู่ภายในโรงงานและมีการสัมผัสกับกากแร่แคดเมียมโดยตรง ส่วนประชาชนภายนอกต้องรอผลการตรวจร่างกายที่ทางสาธารณสุขกำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะสรุปผลที่ชัดเจนได้.

administrator

Related Articles