สส. ก้าวไกล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม Reading Group หนังสือ “เผด็จการความคู่ควร”

สส. ก้าวไกล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม Reading Group หนังสือ “เผด็จการความคู่ควร”
ช่วยแชร์

สส. ก้าวไกล สมุทรสาคร จัดกิจกรรม Reading Group หนังสือ “เผด็จการความคู่ควร”

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2567 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส. สมุทรสาคร เขต 1 พรรคก้าวไกล จัดกิจกรรม “Reading Group อ่านเผด็จการ ความคู่ควร เราเรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้?” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) โดยมี นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ ประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร นายอิทธิศักดิ์ โตขำ เลขานุการนายก อบจ.สมุทรสาคร และนายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย สส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคก้าวไกล มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน

ภายในกิจกรรมเป็นการชวนคุยเรื่องหนังสือ “เผด็จการความคู่ควร” (The Tyranny of Merit) ของ ไมเคิล เจ. แซนเดล (Michael J. Sandel) นักปรัชญาการเมืองร่วมสมัย จากสำนักพิมพ์ซอลท์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด “คู่ควรนิยม” (Meritocracy) กับประเด็นด้านการศึกษาและความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส. บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล น.ส.รักชนก ศรีนอก สส. กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล และ น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิคณะก้าวหน้า ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อหนังสือเล่มดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

administrator

Related Articles