รมว.สธ. นำทัพพาหมอไปหาประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยผู้รับบริการ 2 พันราย ลดค่าใช้จ่ายไปรับบริการได้ 1.3 – 1.6 ล้านบาท เผยจัดแล้ว 59 ครั้ง ประชาชนเข้าถึงบริการกว่า 5.1 แสนราย ค้นหามะเร็งกว่า 1.1 หมื่นราย

รมว.สธ. นำทัพพาหมอไปหาประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยผู้รับบริการ 2 พันราย ลดค่าใช้จ่ายไปรับบริการได้ 1.3 – 1.6 ล้านบาท เผยจัดแล้ว 59 ครั้ง ประชาชนเข้าถึงบริการกว่า 5.1 แสนราย ค้นหามะเร็งกว่า 1.1 หมื่นราย
ช่วยแชร์

รมว.สธ. นำทัพพาหมอไปหาประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยผู้รับบริการ 2 พันราย ลดค่าใช้จ่ายไปรับบริการได้ 1.3 – 1.6 ล้านบาท เผยจัดแล้ว 59 ครั้ง ประชาชนเข้าถึงบริการกว่า 5.1 แสนราย ค้นหามะเร็งกว่า 1.1 หมื่นราย

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลอ้อมน้อย ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารส่วนกลาง นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้บริหารในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 และจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาเข้ารับการบริการจำนวนมาก

 นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ เป็นการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยการจัดกิจกรรมของจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้ มีบริการคลินิกเฉพาะทางและคลินิกพิเศษ รวม 21 คลินิก ประกอบด้วย 1) สบายใจ (สุขภาพจิต) 2) ส่งเสริมการมีบุตร 3) คัดกรองมะเร็งปากมดลูก 4) ส่องกล้องปากมดลูก 5) คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 6) ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ 7) คัดกรองมะเร็งตับ/ท่อน้ำดี 8) กระดูกและข้อ 9) รักษานิ้วล็อค 10) ตรวจหู 11) ผู้สูงอายุ 12) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 13) ตา 14) ผ่าตัดต้อกระจก 15) โรคหัวใจ 16) แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 17) ฟันเทียม รากฟันเทียม 18) ทันตกรรม 19) ตรวจสุขภาพปอด 20) คัดกรองมะเร็งเต้านม และ 21) กายภาพบำบัด โดยมีประชาชนได้รับการคัดกรองก่อนวันงาน 37,720 คน และเข้ารับบริการในวันนี้ประมาณ 2,000 คน ซึ่งหากเดินทางไปรับบริการตามปกติจะต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าบริการคลินิกเฉพาะทางประมาณ 650 – 800 บาทต่อคน ดังนั้นจึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง 1,300,000 – 1,600,000 บาท

 นอกจากคลินิกบริการ ยังมีนิทรรศการให้ความรู้โดยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  อย.พาหมอมาหาคุณ, โรคไข้เลือดออก / ป้องกันเด็กจมน้ำ / PM 2.5 / HIV โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี, การลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาคร และ การใช้ยาสมุนไพร โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งนี้ โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว 59 ครั้ง ใน 53 จังหวัด มีประชาชนได้รับบริการรวม 515,840 ราย ในจำนวนนี้เป็นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปากมดลูก รวม 202,162 ราย และส่งผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจทางหัตถการค้นหามะเร็ง 11,524 ราย ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสรอดชีวิตจากโรคมะเร็งมากขึ้น.

administrator

Related Articles