โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสมุทรสาคร
ช่วยแชร์
ที่ศาลาโดมแดง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลสมุทรสาคร  จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นายบุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศอันดับต่างๆจากการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “พิชิตโรคพิษสุนัขบ้า เลี้ยงน้องหมาอย่างถูกวิธี”ที่ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้นด้วย ขอบคุณภาพข่าว http://www.mahachaicabletv.com ขอบคุณวีดีโอ kakabkao online

โครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเนื่องด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้ทรงริเริ่มโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมี  ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

administrator

Related Articles