สร้างแลนด์มาร์คจุดชมโลมาทะเลสมุทรสาคร

สร้างแลนด์มาร์คจุดชมโลมาทะเลสมุทรสาคร
ช่วยแชร์
เมื่อพูดถึงจังหวัดสมุทรสาคร หลายคนนึกถึง”แม่กลอง” เมื่อพูดถึง”มหาชัย”หลายคนคิดว่าเป็นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเรื่องที่สับสนมากสำหรับคนต่างถิ่น

เพราะสองจังหวัดพี่จังหวัดน้องระหว่างสมุทรสาครกับสมุทรสงครามอยู่ใกล้กัน
จะทำอย่างไรให้คนจำ”จังหวัดสมุทรสาคร” หรือเมือง “มหาชัย”เราได้อย่างไม่สับสน การสร้างสัญลักษณ์ของจังหวัดนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ทีผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครเราได้ชื่อว่าเป็น “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัตฺศาสตร์”คือคำขวัญประจำจังหวัดเราแม้จะมีการพยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพราะต้องการสื่อบริบทของจังหวัดให้ชัดเจนกว่านี้ แต่ไม่สำเร็จดังนั้นการที่จะมา”สร้างแลนด์มาร์ค”เพื่อแสดงให้เห็นตัวตนของจังหวัดสมุทรสาครที่โดดเด่น จึงสมควรที่จะต้องทำอย่างยิ่งแต่ยังหา”เจ้าภาพ”ไม่ได้สักที
เมื่อเร็วๆนี้ได้มีคณะอาจารย์และนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาลงพื้นทำกิจกรรมที่”สะพานแดง” ตำบลพันท้ายนรสิงห์ โดยร่วมกัน”ปั้นรูปโลมาอิรวดี”เล่นคลื่น เพื่อเป็นแลนด์มาร์คให้กับแหล่งท่องเที่ยวจุดชมโลมาของจังหวัดเรา นับว่าเป็นการเริ่มต้นจุดประกายที่ดี ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านปฏิมากรรมรูปปั้นโลมาอิรวดีเล่นคลื่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพและเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครอีกด้วยแล้วพวกเราล่ะจะเริ่มได้หรือยังมาเริ่มกันที่ “มหาชัย”เป็นแห่งแรกกันเลยดีไหมเอ่ย.

administrator

Related Articles