เทศบาลตำบลสวนหลวงจัดประเพณีแห่เทียนทางน้ำอนุรักษ์คลองภาษีเจริญสายน้ำแห่งชีวิตเก่าแก่อย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลตำบลสวนหลวงจัดประเพณีแห่เทียนทางน้ำอนุรักษ์คลองภาษีเจริญสายน้ำแห่งชีวิตเก่าแก่อย่างยิ่งใหญ่
ช่วยแชร์
นายนิรันดร์ ป้อมน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวงเปิดเผยว่า เทศบาลตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จะจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ทางน้ำและทางบก เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในวันที่ 16 กรกฎาคม2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอกระทุ่มแบน สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน สภาวัฒนธรรมตำบลสวนหลวง และพี่น้องประชาชนในอำเภอกระทุ่มแบนจำนวนมาก ที่จะมาร่วมประเพณีแห่เทียนทางน้ำและทางบก

เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในวันที่ 16 กรกฎาคม2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากอำเภอกระทุ่มแบน สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร สภาวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบน สภาวัฒนธรรมตำบลสวนหลวง และพี่น้องประชาชนในอำเภอกระทุ่มแบนจำนวนมาก ที่จะมาร่วมประเพณีแห่เทียนทางน้ำและทางบก


ทั้งนี้เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม2562 รวมทั้ง เพื่อร่วมกันสืบทอดประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน โดยในปีนี้ ทางเทศบาลตำบลสวนหลวงเตรียมจัดขบวนแพเรือที่สวยงามประกอบไปด้วยแพเรือสุพรรณหงษ์ (จำลอง) แพเรืออนันตนาคราช (จำลอง) เพื่อใช้ประดิษฐานต้นเทียนขนาดใหญ่ ประดิษฐานพระพุทธรูป และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10
นอกจากนี้จะมีเรือตกแต่งบุบชาติจำนวน 7 ลำเพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชีวิตที่สำคัญของชาวตำบลสวนหลวง ที่อยู่คู่กับสายน้ำคลองภาษีเจริญมาตั้งแต่ในอดีต รวมทั้งยังมีขบวนเรือแห่เทียนขนาดเล็กของประชาชนกว่า 50 ลำ ที่มาร่วมขบวนตลอดระยะทาง 7 กิโลเมตรในคลองภาษีเจริญที่ล่องเรือจากจุดแรกที่หน้าที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ไปถึงวัดหนองพะองโดยจะมีประชาชนที่อยู่สองฝั่งคลองได้ออกมากราบไหว้บูชา และบางคนก็มารอโยนบัวอีกด้วย


นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง กล่าวต่อไปว่า งานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ และทางบก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนที่จะมาร่วมกันจัดริ้วขบวนเพื่อแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเพื่อสืบสานประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษีเจริญ คลองขุดสายสำคัญในประวัติศาสตร์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนได้เห็นความสำคัญในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของคลองภาษีเจริญและที่พิเศษปีนี้จะมีการเห่เรือโดยศิลปินแห่งชาติ พลเรือตรี มงคล แสงสว่าง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงคีตศิลป์และบุคคลดีเด่นแห่งชาติปี 2554 มาร่วมในขบวนเรือ
นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ทางบกซึ่งจะเริ่มจากบริเวณใกล้แยกสาครเกษม ถนนพุทธสาครบริเวณบริษัทเหล็กทรัพย์กรุ๊ป จะมีการจัดริ้วขบวนที่สวยงามแห่ทางบกด้วยรถยนต์ประดับบุบชาติในการแห่เทียนพรรษาจากชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อมารวมกับขบวนแห่ทางเรือที่จะมาบรรจบกันที่วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร และทำการแห่รอบโบสถ์ก่อนทำพิธีถวายเทียน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานประเพณีสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.

administrator

Related Articles