ชาวประมงสะท้อนปัญหา 4 ปียุค คสช. ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ จุรินทร์ร่วมรับฟังชี้ 4 ด้านใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข

ชาวประมงสะท้อนปัญหา 4 ปียุค คสช. ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ จุรินทร์ร่วมรับฟังชี้ 4 ด้านใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข
ช่วยแชร์
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสหกรณ์พัฒนาการประมงตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นผู้เปิดการประชุม ร่วมด้วย นายชินชัย สถิรยากร เลขาธิการสมาคม,นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ รองประธานฯ ,นายศราวุธ โถสกุล รองประธาน,กรรมการบริหารสมาคม นายกสมาคมการประมงแห่งจังหวัดทั้ง 22 จังหวัด และสมาชิกสมาคมการประมง 59 องค์กรใน 22 จังหวัดชายทะเล ที่เดินทางมาร่วมประชุมเกือบ 1,000 คน และในการประชุมครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ กับ ทางตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ ก็ได้เข้าร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหาจากชาวประมงทั่วทั้งประเทศด้วย

 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสหกรณ์พัฒนาการประมงตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยมีนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นผู้เปิดการประชุม ร่วมด้วย นายชินชัย สถิรยากร เลขาธิการสมาคม,นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ รองประธานฯ ,นายศราวุธ โถสกุล รองประธาน,กรรมการบริหารสมาคม นายกสมาคมการประมงแห่งจังหวัดทั้ง 22 จังหวัด และสมาชิกสมาคมการประมง 59 องค์กรใน 22 จังหวัดชายทะเล ที่เดินทางมาร่วมประชุมเกือบ 1,000 คน และในการประชุมครั้งนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ กับ ทางตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่ ก็ได้เข้าร่วมรับฟังการสะท้อนปัญหาจากชาวประมงทั่วทั้งประเทศด้วย

administrator

Related Articles