ธ.ออมสินภาค4 ร่วมกับ วัดท่าไม้ จัดโครงการอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติฯ

ธ.ออมสินภาค4 ร่วมกับ วัดท่าไม้ จัดโครงการอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติฯ
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ธนาคารออมสินภาค 4 ได้จัดโครงการอุปสมบท 1,010 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งหมด 72 รูป จากจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ในการนี้ได้นิมนต์พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และเป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณวิกรม (พระอาจารย์อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ เป็นประธานสงฆ์จัดงาน , พระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน และได้รับเกียรติจากนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รอบอุโบสถมหาปรินิพพาน ร่วมด้วย นางสาววรนัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานกิจการสาขา 2, นายธงชัย ศรีมณฑก ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 4 และผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน ตลอดจนผู้ใจบุญใจกุศลที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ และพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวของเข้ารับการอุปสมบท ที่ร่วมงานจำนวนมาก

สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ 1,010 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติที่ทางธนาคารออมสินจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน และทำนุบำรุงพระศาสนา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่สืบไป โดยผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทนั้น ก็จะต้องปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักศีลธรรม คำสอน และพระวินัยทางพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดท่าไม้เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

administrator

Related Articles