🎈ขอเชิญประกวดภาพถ่าย 🐳หัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” 🐬😏

🎈ขอเชิญประกวดภาพถ่าย 🐳หัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” 🐬😏
ช่วยแชร์
🎈ขอเชิญประกวดภาพถ่าย 🐳หัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” 🐬😏
หมดเขต 15 กันยายนนี้ !!!!
💰ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 
📣 นำเสนอเรื่องราวที่สุดแห่งความประทับใจในจังหวัดสมุทรสาคร ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อสมุทรสาครผ่านภาพถ่าย
📍youtube https://youtu.be/Rokp_BYQSRk
📍ดาวน์โหลด
📋กฏกติกาการประกวด : https://bit.ly/2YPyEja
📝ใบสมัคร : http://bit.ly/2YIwqSK
🚺 ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ🚹📍 ประเภทของภาพถ่าย ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม📍 หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “สุดๆ…สมุทรสาคร” และเป็นภาพที่ถูกถ่ายในเขตจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถถ่ายโดยใช้กล้องทุกประเภททั้งระบบฟิล์มหรือดิจิตอล โดยไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพ กรณีภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ต้องเป็นภาพที่ถ่ายภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศของกระทรวงคมนาคม
3. ไฟล์ภาพที่ส่งจะต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำความละเอียดสูง มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 3,600 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร เว้นขอบภาพ หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย
กรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง โดยมีขนาดของภาพเช่นเดียวกับไฟล์จากกล้องดิจิตอลข้างต้น และปรับแต่งคุณภาพสีสันความคมชัดได้ แต่ห้ามตัดต่อภาพจนผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน)
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หมายเลขภาพถ่าย และสถานที่ถ่ายภาพ
5. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. ไม่จำกัดระยะเวลาถ่ายภาพ สามารถนำภาพเก่าที่เคยถ่ายไว้เข้าร่วมประกวดได้
8. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 10 ภาพ
9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของภาพนั้นๆ
12. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์📍 รางวัลการประกวด 💲
· รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
· รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
· รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

การนำส่งผลงานภาพถ่าย ส่งภาพและใบสมัครมาที่อีเมล์ colorofsk@gmail.com
หมดเขตรับผลงาน 15 กันยายน 2562
รางวัลขวัญใจมหาชน พิจารณาการโหวตทาง Facebook : Color of Samut Sakhon
รายชื่อกรรมการตัดสินครั้งนี้
โทรศัพท์ : จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม) 0-3475-2847
081-620-9989, 081-629-4621
ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล วันที่ 24 กันยายน 2562
ทางเว็บไซต์ Facebook : Color of Samut Sakhon

 

administrator

Related Articles