สร้างอาคารเรียน…

สร้างอาคารเรียน…
ช่วยแชร์

นายสงวน เนียมมณี ไวยาวัจกร วัดบางปิ้ง นายสมนึก เผือกเล็ก อดึตนายกเทศมนตรีตำบลนาดี และครอบครัวบริจาคเงิน 1ล้านบาทร่วมสร้างอาคารเรียน รร.วัดบางปิ้ง โดยมีพระครูวิทิตสาครธรรม เจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง เป็นประธานดำเนินงาน

administrator

Related Articles