จิตอาสาฯ สมุทรสาคร ร่วมปลูกดาวเรือง ปรับภูมิทัศน์คลองดี 7 เฉลิมพระเกียรติ ร.10

จิตอาสาฯ สมุทรสาคร ร่วมปลูกดาวเรือง ปรับภูมิทัศน์คลองดี 7 เฉลิมพระเกียรติ ร.10
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์และปลูกดาวเรือง 6,000 ต้น ตลอดสองข้างถนนริมคลองชลประทานดี 7 (คลองตาขำ) ณ บริเวณคลองชลประทานดี 7 บ้านคลองแค หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กล่าวคำปฏิญาณตน ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง จากนั้นร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองทั้ง 6,000 ต้น ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 80 ต้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ เก็บผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยดอกดาวเรืองเหล่านี้จะเหลืองอร่ามพร้อมกันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อีกทั้งยังเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณคลองชลประทานดี 7 หรือ คลองตาขำ เป็นพื้นที่ทางการเกษตรปลูกพืชผัก ผลไม้ หลายชนิด เช่น สวนแก้วมังกร สวนเมลอน เป็นต้น จึงทำให้เกิดการค้าขายสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรและชาวบ้านได้อีกด้วย

administrator

Related Articles