ผู้ว่าฯ สมุทรสาครนำจิตอาสาทำพัฒนาแม่น้ำคูคลองมหาชัย ทาสีและปลูกต้นทองอุไรที่โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ว่าฯ สมุทรสาครนำจิตอาสาทำพัฒนาแม่น้ำคูคลองมหาชัย ทาสีและปลูกต้นทองอุไรที่โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ช่วยแชร์

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณคลองมหาชัย หน้าวัดตึกมหาชยาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอยในคลองมหาชัย ทาสีสะพานข้ามคลองมหาชัยและปลูกต้นทองอุไรในโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


โดย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง พร้อมนำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการ เก็บผักตบชวา เก็บขยะมูลฝอยในคลองมหาชัย ทาสีสะพานข้ามคลองมหาชัยและปลูกต้นทองอุไรในโครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี เพื่อรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาลำน้ำคูคลอง ต่อไป


สำหรับ สำหรับโครงการแก้มลิงคลองสนามชัย-คลองมหาชัย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2538 เพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมสถานีสูบน้ำโดยมี “แก้มลิง” ทำหน้าที่รวบรวมและรับน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนลงมาเก็บไว้ในคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และระบายออกลงสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 76.42 ตารางกิโลเมตร ใช้คลองต่าง ๆ เป็นแก้มลิงในการกักเก็บน้ำ มีความจุประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ จำนวน 25 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 12 แห่ง กรมชลประทาน 10 แห่ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 แห่ง …..//

administrator

Related Articles