ทม.กระทุ่มแบน จัดอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ สร้างภูมิความรู้แก่นักเรียน

ทม.กระทุ่มแบน จัดอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ สร้างภูมิความรู้แก่นักเรียน
ช่วยแชร์

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทําน้ำหมักชีวภาพ (EM) และ EM ball ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ร.๙ สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยมีนายเจษฎา จิราสุคนธ์ รักษาการปลัดเทศบาลเมือง กระทุ่มแบน คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน อาสาสมัครพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม พนักงาน ประชาชนทั่วไป และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการทําน้ำหมักชีวภาพ (EM) และ EM bal คือ จ่าสิบเอกชัยวัฒน์ ตองกลิ่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กล่าวว่า คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าประโยชน์ที่ได้จากน้ำหมักชีวภาพ (EM) และ EM ball จะช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้นได้ไม่มากก็น้อย หากรู้วิธีการใช้ที่เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทําน้ำหมักชีวภาพ (EM) และ EM ball ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูคูคลองสาขาต่างๆ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมือง กระทุ่มแบนให้กลับมามีลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพที่ดีขึ้นได้ทางหนึ่ง พร้อมกันนี้ยังเพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) และ EM bal ให้สามารถนำกลับไปทำได้เองในครัวเรือน รวมถึง นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ผู้อื่นต่อๆไปได้

administrator

Related Articles