วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเก็บเพื่อก่อ เก็บขยะตามแนวป่าชายเลน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเก็บเพื่อก่อ เก็บขยะตามแนวป่าชายเลน
ช่วยแชร์

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 กรกฎาคม ทางวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้จัดโครงการ เก็บเพื่อก่อ มช.ร่วมใจเก็บขยะ ณ ป่าชายเลน โดยได้จัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก หมู่ที่3 ตำบลโคกขาม โดยช่วงแรกจะเป็นการรับฟังการบรรยาย เรื่องการคัดแยกขยะหลังจากที่เก็บขึ้นมาจากป่าชายเลน หลังจากนั้น จึงแบ่งกลุ่มกันเดินลัดเลาะไปตามแนวป่าชายเลนเพื่อเก็บขยะที่ติดอยู่ตามรากไม้ขึ้นมา ซึ่งการเก็บขยะตามป่าชายเลนนั้นต้องบอกว่ายากกว่าการเก็บขยะทั่วๆไป

นายพรเทพ ทองดี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 บอกว่า ปัญหาขยะชายเลนยังเป็นเรื่องที่น่ากลัว และประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่6ที่มีปัญหาเรื่องขยะทะเล ขยะพวกนี้ไม่ใช่แค่รก แต่ยังแฝงไปด้วยอันตราย โดยเฉพาะอันตรายกับสัตว์ทะเลที่กินเข้าไป และจุดนี้ก็มีหลายหน่วยงานมาทำกิจกรรมแบบนี้มาก แต่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมด เพราะขยะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ

ผศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดี วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกว่า ทางวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีสาขาการศึกษาตั้งอยู่ในสมุทรสาคร ก็อยากมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพราะสาขาที่จัดการเรียนการสอนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องทะเลเช่นกัน และกิจกรรมแบบนี้ก็ทำต่อเนื่อง ปีที่แล้วเป็นการปลูกป่า ส่วนปีนี้เลือกการเก็บขยะ เพราะเห็นว่าเรื่องของขยะทะเลดูแล้วน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน.

administrator

Related Articles