บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จํากัด “จัดซ้อมเข้มดับเพลิง เตรียมพร้อมพนักงานป้องกันอัคคีภัย”

บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จํากัด “จัดซ้อมเข้มดับเพลิง เตรียมพร้อมพนักงานป้องกันอัคคีภัย”
ช่วยแชร์

บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จํากัด โดยนายอนุพงศ์ มุทราอิศ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ทำกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อให้คนงานทุกคนตระหนักในการรู้จักเอาชีวิตรอดและทรัพย์สินต่างที่สำคัญต้องไม่เสียหาย ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริง ซึ่งการซ้อมแผนดับเพลิงนี้มีการจัดขึ้นทุกปี แต่ในครั้งนี้ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือว่ามีเหตุการณ์หลายพื้นที่เกิดขึ้นจริง แล้วเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก


สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะทุกส่วนงานได้มีการตรวจสอบข้อบกพร่องในจุดต่างๆ อาทิเช่น มีเครื่องหมายชัดเจน มองเห็นง่ายหรือไม่ สัญญาณเตือนภัยได้ยินชัดทุกจุดหรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้ดับเพลิงพร้อมหรือไม่ หรือมีชำรุด มีการตรวจสอบสภาพหรือไม่ น้ำมีเพียงพอตลอดฤดูหรือไม่ และที่สำคัญคือ มีทีมดับเพลิงที่พร้อมปฏิบัติการหรือไม่

administrator

Related Articles