คาราวานรถแท็กซี่สหกรณ์ 300 คัน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ

คาราวานรถแท็กซี่สหกรณ์ 300 คัน ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
ช่วยแชร์

รมช.เกษตรและสหกรณ์ปล่อยคาราวานรถแท็กซี่สหกรณ์ 300 คัน ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วิ่งรับผู้โดยสารฟรีทั่วกรุงเทพฯ


นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธี และนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์แท็กซี่ ผู้ประกอบการแท็กซี่และสมาชิกสหกรณ์ผู้ขับรถแท็กซี่ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2552


โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปล่อยคาราวานรถแท็กซี่ เพื่อเริ่มวิ่งบริการประชาชน โดยได้ตั้งขบวนรถแท็กซี่เริ่มจากบริเวณ สนามหญ้าของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันนำรถแท็กซี่สหกรณ์ประมาณ 300 คัน มาวิ่งให้บริการแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ซึ่งผู้โดยสารสามารถนั่งรถแท็กซี่ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ที่มีสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์สีเหลือง ข้อความว่า “เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10″ และ “ฟรี” ติดอยู่บริเวณกระจกกันลมด้านหน้า มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งโครงการดังกล่าวทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเป็นจิตอาสามาเป็นทางในการ ปฏิบัติเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมไทย

administrator

Related Articles