กรมทหารสื่อสารฯ ค่ายกำแพงเพชร ลงนามถวายพระพร ร.10

กรมทหารสื่อสารฯ ค่ายกำแพงเพชร ลงนามถวายพระพร ร.10
ช่วยแชร์

พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน นำรองผู้บังคับการ ผู้บังคับหน่วย ข้าราชการทหาร กำลังพลในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินและครอบครัว ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

administrator

Related Articles