เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ปลูกต้นรวงผึ้งและทองอุไร เฉลิมพระเกียรติ ร.10

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ปลูกต้นรวงผึ้งและทองอุไร เฉลิมพระเกียรติ ร.10
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรของเทศบาล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยในการนี้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ได้กระทำพิธีเปิดกรวยกระทงถวายราชการสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมกัน 3 ครั้ง ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันนำต้นรวงผึ้ง 4 ต้น และต้นทองอุไร 120 ต้น ไปปลูกโดยรอบบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ตลอดจนยังเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10


นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดยังได้ช่วยกันเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า และทำความสะอาดเครื่องออกกำลังกายในบริเวณสวนสุขภาพแห่งนี้ เพื่อให้ดูสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย

administrator

Related Articles